(Finnmarken) Dette er den beste sketsjen ifølge publikum.