Kjempet til fløyta gikk

Artikkelen er over 14 år gammel

Aslak Anders Persen Tornensis er tidligere fotballspiller. Der lærte han at kampen ikke var over før fløyta gikk. Da «fløyta gikk» i Kautokeino kommunestyre forleden, var han varaordfører.

DEL

(Finnmark Dagblad) Vanligvis pleier kampen om toppvervene å være over før de nye kommunestyrene konstituerer seg. Mange års erfaring tilsier at dette ikke alltid er tilfelle i Kautokeino, men møtet sist fredag slo alle tidligere rekorder i så måte. Det sørget Høyres ene representant, Aslak Anders Persen Tornensis for.

Høyre hadde inngått avtale med Venstre, Flyttsamelista og Arbeiderpartiet, en avtale som dannet et flertall på 10 mot 9 i kommunestyret. På denne lista var Anton Dahl (V) ordførerkandidat mens Per A. Bæhr (flyttsamelista) var varaordfører. Tornensis og Høyre var tiltenkt en plass som andre vararepresentant til formannskapet.

Mange beilere

- Det skjedde veldig mye fra onsdag i forrige uke. Jeg hadde en del møter med Klemet Erland Hætta (Samefolkets Parti), Jan Ole Buljo (Sp) og Isak Mathis O. Hætta (Fastboendes liste), og de kom med en del innspill om framtida. Klemet Erland kom med et direkte tilbud om at jeg kunne bli varaordfører hvis jeg støttet ham som ordfører. Samtidig snakket vi om en politisk plattform der jeg fikk inn de endringene jeg ville ha med, forteller Tornensis.

På dette tidspunkt hadde Jan Ole Buljo godtatt at Klemet Erland Hætta skulle toppe denne gruppens liste, hvis de klarte å få flertall i kommunestyret.

Skrev under

Torsdag kveld hadde Anton Dahl innkalt sine ti til et siste møte. Der deltok også Aslak Anders, og da møtet var over satte han sin signatur under avtalen som skulle sikre Dahl ordførervervet.

Aslak Anders vil ikke fortelle i detalj hva som skjedde etter dette møtet, men han bekrefter at det ikke ble mange minutters søvn den natta. En av årsakene var nye møter og nye forhandlinger. En annen var tvilen som red ham, nærmest som en mare.

- Jeg forsøkte etter beste evne å tenke ut hvilke strategier som var best, både for Høyre og for meg. Det viktigste var å sikre Høyre best mulig posisjoner og en best mulig politisk plattform. Og jeg kom fram til at grupperingen bak Klemet Erland var den som ga meg og Høyre best uttelling, forteller Aslak Anders.

Dilemma

Da kommunestyret startet fredag morgen, ga han beskjed til Anton Dahl og Per A. Bæhr om at han ville ha et møte med dem.

- Jeg fortalte hvordan jeg tenkte og hvilket dilemma jeg sto i. De var ikke villig til å gi Høyre varaordførervervet. Senere fikk jeg forsikringer fra den andre grupperingen om at Isak Mathis trakk seg fra kampen om varaordførerplassen. Dermed hadde Høyre flertall bak seg for meg som varaordfører.

Dette brakte jeg tilbake til Dahl og Co. Jeg fortalte dem at jeg anså den politiske plattformen som vel så bra i samarbeidet med Klemet Erland og Co, men at jeg fortsatt kunne diskutere plattform hvis Dahl kunne tilby Høyre varaordførerposisjonen. Det kunne de ikke, og dermed var i grunnen saken avgjort, forteller Kautokeinos nye varaordfører.

Reindriftssjefen grep inn

Det gikk sju og en halv time i kommunestyret før slaget var avgjort. I løpet av disse timene la Kautokeino Høyre et sterkt press på Aslak Anders. På tilhørerbenken satt ett styremedlem av Kautokeino Høyre sammen med reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta. De sørget for å sitte slik at Aslak Anders kunne se dem, uten å vri på hodet. Aslak Anders og Ellen Inga forsvant til og med inn bak en lukket dør på LES-bygget i Kautokeino. Skiltet på døra fortalte at dette rommet var for skuespillere, og vi kunne ikke unngå å se både tragedien og komedien som utspilte seg i kommunestyret.

- Hvilket tilbud hadde reindriftssjefen for å få deg til å stå på avtalen med Anton Dahl?

- Ellen Inga er en ressursperson, uavhengig av hennes stilling, og jeg har kjent henne i mange år. Vi snakker sammen, om ikke hver uke, så nesten. Og siden hun tilfeldigvis var i Kautokeino i annet ærende, skjønner jeg at hun ville snakke med meg i den situasjonen vi var oppe i. Noe annet lå det ikke i dette, bedyrer Tornensis.

- Kautokeino høyre har antydet at dette kan få følger for din politiske framtid i Høyre?

- Jeg har også hørt det, men lederen i Kautokeino Høyre har gjort det klart at jeg har hans støtte. Mange andre, både tidligere og nåværende høyrevelgere har også ringt meg og uttrykt sin støtte. Jeg er rimelig trygg på at jeg gjorde det rette, sier Aslak Anders.

Søker makt

Han medgir at avgjørelsen var vanskelig, svært vanskelig, spesielt under de siste forhandlingene fredag.

- Hvis du vil være politiker, må du søke etter posisjoner, kall det gjerne makt, politisk makt. Hvis ikke, bør du slutte med politikk, sier varaordføreren.

- Du havner som varaordfører i et formannskap der de to fra opposisjonen samtidig både er de eldste og de med lengst erfaring fra denne type politisk arbeid. Hvordan vil det påvirke din hverdag?

- Jeg velger å se Anton Dahls og Per A. Bæhrs erfaring som en styrke for formannskapet. Det er viktig med bred aldersspredning, og i et slikt politisk organ går jeg ut fra at alle vil kommunens beste. Derfor tror jeg også at vi sammen skal komme fram til gode løsninger for vår kommune.

- Bæhr forsøkte jo til sist å utmanøvrere deg ved å tilby Jan Ole Buljo ordførervervet hvis Sp gikk over til Venstre/reindriftsalliansen. Hvordan tror du det vil bli å møte Bæhr og Dahl i formannskapet etter at du gikk fra en underskrevet avtale, og etter den knallharde kampen i kommunestyret?

Kamp til fløyta går

- De er begge politikere som har vært med noen år, og de vet at man kjemper fram til avstemminga. Når den er over, må man se framover. Min tid i idretten har lært meg at man skal kjempe til fløyta går. Det gjorde jeg sist fredag. Og det tror jeg også både Dahl og Bæhr egentlig skjønner. Jeg tror vi skal finne felles veier framover, mener Aslak Anders P. Tornensis.

Og da «fløyta gikk», for å bruke hans uttrykk, var økonomen fra Masi, bosatt i Kautokeino de siste ti åra, varaordfører. Sjøl mener han at økonomen og politikeren Aslak Anders P. Tornensis, var et godt valg som varaordfører, ikke minst i en kommune som nærmest er satt under økonomisk administrasjon av fylkesmannen i Finnmark.

Artikkeltags