(Finnmark Dagblad)

Etter møte mellom det samiske nasjonalteateret Beaivvas og sametingsrådet onsdag er det klart at teateret kan realisere sin drøm om et eget teaterbygg i Kautokeino.

Bygget er beregnet til å koste rundt 100 millioner kroner, og skal finansieres via husleiegaranti fra Sametinget. Det betyr at Sametinget betaler årlig husleie for Beaivvas, som går til å betale renter og avdrag på lånefinansieringen. Når alt er betalt vil Beaivavs stå som eier av sitt eget bygg.

– Vi er veldig fornøyd med møtet. Det var en klar og tydelig sametingspresident. Nå er det ikke snakk om, men når bygget kommer på plass, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson.

Teater har i samarbeid med kommunen engasjert investor Gullik Hansen til å utarbeide et skisseprosjekt og få på plass finansieringen. Tegningene ble presentert i fjor høst.

Sametingspresident Egil Olli forteller at de er avhengig av ekstramidler fra Kulturdepartementet for å få husleiegarantien på plass, men at signalene fra departementet er veldig positive.

DEBATT: For eller imot 100-millionerinvesteringen?