(Finnmark Dagblad)

– Jeg vil ikke flytte fra Nordkapp. Men er heller ikke villig til å forsake hva som helst for å bo her. Jeg stortrives i jobben som kinosjef, og ser hvor mye tilbudet betyr for folk. I dag har vi 10.000 besøkende årlig. Jeg har tre barn som alle har stor glede og nytte av tilbudene i kulturskolen. Så dersom formannskapets budsjettforslag blir vedtatt, og kulturtilbudene raseres, vil jeg seriøst vurdere å flytte.

Tirsdag vedtok formannskapet i Nordkapp budsjettforslaget til koalisjonen Ap, FRP og Høyre. I forslaget ligger det blant annet at driften av Nordkapp kino på to år skal reduseres fra 200.000 kroner årlig til 40.000 kroner årlig. Samtidig skal kinoen øke inntektene fra reklamesalget fra 4.000 kroner årlig til 160.000 kroner årlig.

Sjokk

– Jeg er mildt sagt i sjokk. Å tro at man kan drive en kino av vår størrelse for 40.000 kroner året er det glade vannvidd. Det er det også å tro at vi skal få inn reklameinntekter på 160.000 kroner. Vi sliter allerede tungt bare med å få inn de 4.000 kronene. Etter at jeg også fikk kulturkonsulent som en del av stillingen, har jeg nå bare 35 prosent av tiden til å være kinosjef. Dersom jeg også skal være reklameselger, blir det ingen tid igjen til å drive kinoen.

Kinosjef Edelh Ingebrigtsen er rasende over budsjettforslaget som hun mener vil legge kulturtilbudet i Nordkapp dødt.

– Ungdomsklubbene i distriktene skal legges ned, i Honningsvåg skal drifta halveres i 2008 og legges ned i 2009. Som et apropos kan jeg fortelle at ungdomsklubben i Honningsvåg feirer jubileum i år. I 30 år har den vært kommunalt drevet...

Og kinosjefen fortsetter å ramse fra lista:

Kulturskolen

– Kulturskolen skal kuttes med 250.000 kroner. Og drifta skal overtas av frivillige lag og foreninger. Hva er det politikerne tenker? Skal hagelaget ha pianoundervisning? Det er i dag utrolig flinke engasjerte og flotte ildsjeler som jobber med liv og lyst for og i kulturskolen. Tenker politikerne på hvilke signaler de nå gir?

– Politikerne bygger luftslott og bør heller i klartekst si at vi ikke skal ha et kulturskoletilbud. Samt at vi heller ikke skal ha en operativ kino. For det blir konsekvensene av forslaget. Og det er så utrolig trist, for Nordkapp har alltid vært en kommune med et levende kulturliv.

Hun vil likevel ikke gå på akkord med det hun mener er virkeligheten.

Potter

– Jeg er ingen Harry Potter som ved et trylleslag kan gjennomføre det politikerne legger opp til. Gjennomføres dette kan de like godt dra inn stillingen min også. Jeg gjør ingenting her om alt dette skal legges ned.

I følge Ingebrigtsen spøker det også for Nordkapp Filmfestival.

– Uten en operativ kino, har vi ingen mulighet til å gjennomføre Nordkapp Filmfestival. Og det er kjempesynd dersom den skal måtte legges ned, nå som vi har fått så mye både nasjonal og internasjonal blest rundt den. Da får vi kanskje heller vurdere om det finnes et annet sted hvor vi kan drive festivalen videre.

Forslaget til budsjett skal sluttbehandles av kommunestyret den 19. desember.