Gå til sidens hovedinnhold

Kultur er viktig i Nordområdene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi følger opp regjeringens framlagte nordområdemelding i behandlingen av statsbudsjettet. Der Høyre sammen med de andre regjeringspartiene har foreslått følgende merknad om at Kultur gir attraktivitet, næringsutvikling og samarbeid over grensene.

Vi mener at et bredt og mangfoldig kulturliv bidrar til å styrke steders attraktivitet, og det er en viktig faktor for å styrke opplevelsen av fellesskap, identitet og livskvalitet. I tillegg bidrar kultur og kreative næringer til i Nord-Norge til verdiskaping som genererer arbeidsplasser og investeringer.

Kultursektoren i Nord-Norge styrker det internasjonale samarbeidet og skaper gode og åpne relasjoner mellom folkene i Arktis. Kulturelle møteplasser et nettverks og nettverksarenaer for urfolk er sentralt i dette arbeidet. Her er det viktig å trekke fram Arktisk Filharmoni, urfolksfestivalen Riddu Riddu-festivalen, Internasjonal Samisk Film Institutt (ISFI), Tromsø Internasjonale Filmfestival og Artic Internasjonal Film Fund, Festspillene i Nord-Norge, Kulturfestivalen Barents Spetakkel, Hålogaland Teater, Nordland Teater, det samiske nasjonal teateret Beaivvàs samt Nordnorsk Kunstmuseum som viktige eksepler på nyskapende og viktige bidragsytere til internasjonal kultursamarbeid.

Den norsk-initierte internasjonale kulturkonferansen Arctic Arts Summit er en viktig diskusjonsarena mellom de arktiske landene om kulturens rolle for utvikling i nord. Også innenfor idretten pågår det et utbredd samarbeid: der Barents Games, Finnmarksløpet, Offroad Finnmark, Arctic Winter Games, samt Artic Race of Norway er viktige bidragsytere, som skaper lokale og regionale «folkefester» som gir positive opplevelser og engasjement.

Det det bilaterale kultursamarbeidet med Nordvest-Russland har en lag historie i Finnmark.

Det er inngått bilaterale samarbeidsavtaler både på nasjonalt og regionalt nivå. Regjeringen støtter det bilaterale samarbeide i nord blant annet gjennom bidrag til kulturprogrammet Barenstkult, sammen med Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Kommentarer til denne saken