Rut Olsen (FrP, Alta) mener på ramme alvor at melkebilen som skal til kuene på Årøya, skal kunne ta livsnerve-båten fra folk i Måsøy kommune? Det var jo nettopp dette politikerne i Ap ville ha en slutt på, da de bestemte å kjøpe inn nybåten «MS Hollenderen» til Måsøystedene. Årøy-kuene har allerede i flere år pendlerrute med den største båten i Finnmark. Det får holde. Fra Sørøya, Rolvsøya og andre øyer sendes mange hundre tonn med fisk over ferge og hurtigbåt hvert år. Det er på tide å la fisk og folk få ha båtene sine i fred.

Det er varslet sak til fylkesrådet denne uka. Det blir en tøff sak for vår ferske samferdselsråd. Men Agnete Masternes Hansen kan enkelt svare, og få protokollført, at det er MS Melkøy som er og skal være reservebåten for alle båter i Vest-Finnmark.

Det er en ærlig sak å være lokalpatriot. Rut Olsen står på for områder rundt hjemplassen hennes i Altafjorden. Olsen har rett i at melk er viktig og bondens arbeidsplass på Årøya er viktig. Men melkekvoten er på 240 000 liter. Melkebilen trenger bare båtskyss over to ganger i uka. Glemmer Olsen de over 20 millioner kilo med fisk som produseres bare på Rolvsøya? Og de mange arbeidsplassene som er der?

Fisk minst like viktig som melk

Hva med turister som kommer fra utlandet som skal på fiske ytterst i havgapet utenfor Ingøya og Rolvsøya? Melkebilen må ikke over og hente melk hver dag. Men turister og folk som bor og jobber på Måsøystedene, må kunne komme seg hjem. Fiskeriene som er grunnstammen for bosetning i Finnmark er vel strengt tatt litt viktigere? I hvert fall like viktig?

Men det er fint at Rut Olsen nå engasjerer seg for at Troms og Finnmark fylkeskommune faktisk skal ta ansvar for gods på hurtigbåt og ferge. At fylkeskommunen må ha store nok båter og mange nok avganger, med båte hurtigbåter og ferger, for å transportere gods og næringsgods. Det er noe de ytre kystkommunene (Loppa, Hasvik, Hammerfest, Måsøy, Tana) har jobbet lenge!

Så det er fint at Alta FrP også melder seg på her. Men fylkeskommunen har gjentatte ganger nektet for at de har ansvar for at båter skal kunne ta med gods. De hevder at fylkeskommunen bare har ansvar for passasjerer.

Fylkeskommunens ansvar for fisk også?

Eller gjelder denne ansvarsnekten bare når det gjelder transport av ferskfisk fra Sørøya? Det er i så fall rart. Stappfulle fiskebiler og paller med ferskfrossen gourmet-fisk har det mye mer travelt enn melka. Melka skal vel bare til meieriet i Tana eller i Alta? Fisken fra øyene har flere tusen km reisevei. De har ikke tid til å stå på kaia til neste dag, da blir fisken for gammel og taper seg i verdi. Resultatet blir at bedriftene får en dårligere pris enn de kan overleve med.

Uten arbeidsplasser i fiskeriene, blir det tomt og trist i husan i hele Finnmark. Det er jeg trygg på at politikerne i Troms og Finnmark fylkesråd husker på.