I et innlegg som John Glenn Robertsen sprer til en rekke medier, forteller han at når han hører navnet Human-Etisk Forbund, så forbinder han det med kritikk. (iFinnmark.no, 1.2.) Det er bra. Vi er stolte av det meste vi har vært kritiske til. Her skal den kritiske Robertsen få mer kjøtt på beinet.

Vi var i mange år kritiske til at Grunnloven satte krav til regjeringssammensetningen: halvparten av statsrådene måtte til enhver tid bestå av medlemmer av Robertsens trossamfunn, Den norske kirke. Den paragrafen er nå borte.

Vi var kritiske til at en stat utstyrer seg med ett eget trossamfunn. Nå er vi i Norge i gang med å skille staten fra Den norske kirke.

Vi har vært kritiske til at kun prester er tilstede for soldatene i forsvaret. Nå er en feltimam og en felthumanist ansatt, og Feltprestkorpset er nå omdøpt til Forsvarets tros- og livssynskorps. Det er vi glade for. Vi håper at sykehus- og fengselssektoren lærer av forsvaret.

Vi har vært kritiske til at ikke fellesskapet sørger for livssynsåpne seremonirom. Nå er de fleste partier i favør av slike rom for borgere som ikke tilhører Den norske kirke. Det gjenstår å se om det snart også vil følge med midler for å anskaffe slike seremonirom for mangfoldet utenfor kirken.

Vi har vært og er kritiske til at kun barn av kristne foreldre kan få bruke skoletiden på å delta i religiøse handlinger. Vi mener at religionsutøvelse må foreldrene ta seg av, og at den offentlige fellesskolen konsentrerer seg om kunnskapsformidling om religioner. Om ikke mange år vil vi nok kunne feire en seier her også.

Vi er og har vært kritiske til at det legges begrensninger for religiøse for misjonering på gater, torg og i menigheter. Fordi dette er i strid med både ytringsfriheten og religionsfriheten - som vi setter veldig høyt. Nå ble nylig forslaget til begrensningene trukket tilbake i forbindelse med Arendalsuka. Etter at både vi og mange kristne protesterte.

Kritisk tenkning er viktig. Det er med på å drive demokratiet og sivilisasjonen videre. Slik tenkning er et av mange positive utslag av livssynshumanismen. Vi er for demokrati, rettstat og menneskerettigheter. I likhet med kristne er vi også for medmenneskelighet, solidaritet og gjensidighet. Slike fellesverdier bør både en sekulær stat og sekulære kommuneforvaltninger bygge på. Samtidig må slike fellesskap sikre likebehandling og fri utfoldelse for religiøse og ikke-troende i samfunnet forøvrig.