Krisehåndtering – og hvordan vi alle kan bidra til den

VIL HJELPE: Sivilforsvaret har nå høyt fokus på å hjelpe kommunene med viktige oppgaver. Terje Meyer og kollega Frode Enoksen sier Sivilforsvaret vil hjelpe til der det er naturlig i tiden framover.

VIL HJELPE: Sivilforsvaret har nå høyt fokus på å hjelpe kommunene med viktige oppgaver. Terje Meyer og kollega Frode Enoksen sier Sivilforsvaret vil hjelpe til der det er naturlig i tiden framover. Foto:

Av
DEL

MeningerAlle bør nå ha forstått at vi er inne i en alvorlig krise, og at den vil vare en stund. Men selv om det er en krise, så betyr ikke det at samfunnet er i ferd med å bryte sammen og at enhver er overlatt til seg selv. Norge er et velfungerende og velregulert samfunn. Vi er ressurssterke på mange måter. Vi har god økonomi, et gjennomgripende velferdssystem, og vi er et samfunn preget av tillit og dugnadsånd. Det er lett å glemme disse sterke sidene ved samfunnet vårt i det daglige.

Men det er nå, når krisen er et faktum, at alt dette settes på prøve. Og vi må faktisk tåle å ha det utfordrende en stund uten å bryte sammen, og samtidig ha troen på at selv om den enkelte kan føle krisa på kroppen og oppleve tap, så vil det meste ordne seg til slutt.

De pålegg og råd som er gitt fra myndighetene er utarbeidet for å sikre en best mulig håndtering av krisa. Målet er å berge liv og helse, og sikre et velfungerende samfunn. Dersom du unnlater å følge pålegg og råd påtar du deg selv både et juridisk og moralsk ansvar. Jeg antar at de fleste som har brutt myndighetenes råd og pålegg har gjort det i ren ubetenksomhet eller fordi de har manglet tilstrekkelig kunnskap og informasjon. Jeg tror vi trygt kan ta som utgangspunkt at myndighetene vet mer og har en bedre situasjonsoversikt enn det hver enkelt av oss har.

Vi vet at også myndighetene kan ta feil av og til. Men det er ikke slik at hvis de har tatt feil ved ett tilfelle, så kan vi overse alle råd og vurderinger de har gjort. Mitt råd til dere er dette – stol på og følg de råd dere får fra myndighetene. Det er best for alle.

Å sikre et velfungerende samfunn handler blant annet om å sikre befolkningens grunnleggende behov, opprettholde tilliten og solidariteten i samfunnet, og å sikre god og troverdig informasjon, slik at befolkningen opptrer rasjonelt. Dette er selvsagt myndighetene opptatt av – vel vitende om at det vil oppstå betydelig sosial uro og sterkt svekket tillit i samfunnet hvis befolkningen ikke får dekket sine grunnleggende behov.

Den etaten jeg har ansvar for å lede har en viktig rolle i dette. Vi har et oppdrag både i forhold til å forebygge og håndtere kriser, og å bidra til en normalisering av samfunnet etter at krisa er avverget. Vårt viktigste mandat i dette er å beskytte sivilbefolkningen. Det er min faste overbevisning at sivilbefolkningen i stor grad kan beskytte seg selv ved å opptre rasjonelt og rolig, og følge råd og pålegg fra myndighetene. Men noen ganger må vi sende våre tjenestepliktige ut i innsats, enten som forsterkning av nød- og beredskapsetatene eller som støtte til kommuner og andre myndigheter. Dette kan være både forebygging og hendelseshåndtering.

Det mange kanskje ikke er klar over er at vi ikke bare er en forsterkningsetat, men at vi også har selvstendige myndighetsfullmakter gjennom lovgivningen. Dette kan være ordenstjeneste, informasjon til befolkningen, eller andre selvstendige oppgaver som dreier seg om å beskytte befolkningen. For å fylle den rollen har vi også myndighet til å rekvirere sivile ressurser. I den krisen vi nå befinner oss i kan også denne siden ved Sivilforsvaret bli mer tydelig for samfunnet.

Arbeidsgivere og kommuner må være oppmerksomme på at Sivilforsvaret er definert som en samfunnskritisk funksjon. Det innebærer blant annet at våre tjenestepliktige skal gis fri for å delta i innsats. Unntaket er de som er ansatt i annen samfunnskritisk funksjon, som kan gis fritak etter en vurdering av distriktssjefen. Jeg oppfordrer arbeidsgivere om vise forståelse for at vi må være strengere enn normalt i behandlingen av fritakssøknader så lenge krisen varer.

Sivilforsvaret har nå høyt fokus nå på å hjelpe særlig kommunene med viktige oppgaver. Vi ønsker å bidra der det er naturlig. Vi stiller gjerne opp som veiledere og støttespillere i kommunens beredskapsråd og kriseledelse for å hjelpe kommunene med å avklare hva det er naturlig at vi gjør, og hva som bør håndteres av andre. Vår tilnærming er at vi skal være løsningsorienterte, og at alle forespørsler skal avveies mot det å ha en akseptabel akuttberedskap.

Tiden er inne for å stå sammen, finne løsninger, og være minst like opptatt av samfunnet som av oss selv. Der skal vi i Sivilforsvaret bidra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags