Krise for fugleart: – Det er alvorlig

GJØR TILTAK: Mearrasiida og Havforskningsinstituttet slipper ut «blåskjellenheter», for å undersøke om matmangel er årsaken til at fuglearten forsvinner. På bildet ser du Thomas Hansen (f.v.), Alf Børre
Tangeraas, og Hans Kristian Strand.

GJØR TILTAK: Mearrasiida og Havforskningsinstituttet slipper ut «blåskjellenheter», for å undersøke om matmangel er årsaken til at fuglearten forsvinner. På bildet ser du Thomas Hansen (f.v.), Alf Børre Tangeraas, og Hans Kristian Strand.

Sjøsamisk kompetansesenter mener det er spesielt to årsaker til at fuglen er truet.

DEL

Daglig leder hos det sjøsamiske kompetansesenteret, Mearrasiida, Thomas Hansen, er bekymret over at ærfugl forsvinner fra Indre Porsangerfjord.

– Det er alvorlig, og noe som gjelder over hele verden at sjøfugler forsvinner. I Norge ser man at det blir mindre ærfugl på mange steder hvor det tidligere har vært mye mer.

– Er den utrydningstruet?

– Ærfuglen er i utgangspunktet en lokal art, den trekker ikke. Den er absolutt utrydningstruet i enkelte steder, for eksempel i Indre Porsangerfjorden.

– Blir ikke hørt

Hansen kommenterer også følger av at den forsvinner:

– Sjøfuglene har sin egen plass i økosystemet, en frisk fjord avhenger av friske sjøfuglbestander også. Hvordan det påvirker økosystemet i fjorden vet jo ingen. Pluss at folk har høstet ærfuglegg og dun i tusenvis av år her oppe. Så skal det forsvinne nå. Det er klart det er bekymringsfullt.

Han mener lokalbefolkningen ikke har blitt hørt når det gjelder sine observasjoner.

– Lokalbefolkningen har sett at nedgangen begynte samtidig som rovfuglene tok seg opp, spesielt ørn. Det er en vanlig oppfatning blant de fleste at ærfugl holder på å forsvinne, men man får ikke gehør hos myndigheter og til og med fugleforskere. Det benektes at predasjon er en årsak.

TRUET: Ærfuglen forsvinner fra Indre Porsangerfjorden.

TRUET: Ærfuglen forsvinner fra Indre Porsangerfjorden. Foto:

– Har sett ørn drepe

Han mener også at det er en klar sammenheng mellom økningen i rovfugl, og nedgang i ærfuglbestanden.

– Lokalbefolkningen som bruker fjorden og holmene har mange ganger observert ørn jage og drepe voksen ærfugl og ærfuglkyllinger. Man har også sett ravneflokker terrorisere ærfugl i reir, noe som ender i at ærfuglen til slutt må forlate reiret, og eggene blir spist. Det har blitt varslet om krisen i årevis.

Ørna er uønsket i stort antall, sier Hansen.

– Ørna er ikke ønsket i de store mengdene i Porsangerfjorden. Det skal ikke være sånn at man kan se 15 ørn på en holme, og samtidig ikke se ærfugl på den holmen.

Det er også store mengder ravn som etablerer seg, sier han.

– Myndighetene må sette inn tiltak for å få bort predatorene. Ved sjøen der jeg bor har det vært elleve ærfugler med seks kyllinger i sommer. Da jeg så flokken for et par dager siden, var det ingen kyllinger igjen.

– Eksplosiv økning
i kongekrabbe

Det spekuleres også i om kongekrabben tar matfatet til ærfuglen.

– Kongekrabbebestanden har eksplodert i Porsangerfjorden de siste årene, og beiter hardt på blåskjell, sjøstjerner og kråkeboller, som alle er viktige matkilder for ærfuglen, sier Hansen.

Det jobbes dermed med undersøke om det er årsaken.

– For å undersøke om matmangel er en årsak til ærfuglnedgangen har Mearrasiida og Havforskningsinstituttet satt ut fem «blåskjellenheter» ved holmegruppen Játkkis. Målet er at det skal gro blåskjell på trossene slik at ærfuglene kan beite på dem.

Artikkeltags