En mannlig tidligere sentral politiker fra Finnmark ble i tingretten dømt til fengsel i to år for å ha mishandlet sin tidligere samboer over flere år.

Etter ti års samboerskap endte det med brudd. En stund etter det oppsto en tilspisset situasjon mellom de to, og da tok mannen med seg deres to barn uten at moren visste om hvor de dro. Hun fikk ikke kontakt med mannen på flere dager, og ble redd for hva som kunne skje med barna.

Kontaktet politiet

Hun kontaktet da politiet for å få hjelp til å få barna tilbake, og fortalte da politiet at hun hadde vært utsatt for vold og annen mishandling av sin samboer gjentatte ganger over 6-7 år.

Hun fortalte at mannen de første årene bare hadde utøvd vold mot henne mens de var alene, men at han de siste årene hadde vært voldelig også med barna til stede. Hun opplyste at hun var blitt utsatt for overgrep i gjennomsnitt en gang pr. måned, men etter at hun hadde sagt at hun ville avslutte forholdet, skjedde det cirka en gang i uken.

Hun forklarte i politiavhørene at hun aldri var blitt slått, men at tiltalte brukte å holde henne fast og å dytte henne. Hun forklarte at han en gang hadde dyttet henne ned en trapp slik at hun slo ansiktet i ei dør og fikk et kutt i leppa. En annen gang hadde mannen klemt fingrene hennes mellom vinduet og karmen.

I samme periode som hun hadde sagt at hun ville avslutte forholdet, skal mannen ha framsatt trusler om at han skulle drepe en eventuelt ny mann og henne. Han hadde slengt henne i gulvet.

Kvinnen sa i politiavhør at hun var svært redd for hva mannen ville kunne finne på å gjøre når han fikk vite at hun hadde gått til politiet. Hun sa at hun var redd for at han kunne komme til å skyte både henne og barna.

En gang da kvinnen var gravid i syvende måned, og mannen hadde vært på fest, presset han henne mot et gjerde mens han holdt hardt rundt henne med armene rundt ryggen hennes. Kvinnen har i politiavhør forklart at han holdt henne fast i minst ti minutter, og klemte henne så hardt at hun ble redd for at fosteret skulle bli skadet. Hun ble etter det sendt til sykehus. Det ble ikke funnet noen skade på fosteret.

Hun forklarte også at en gang mens familien satt ved kjøkkenbordet, tok mannen tak i et skjerf som hun hadde surret to ganger rundt seg, og strammet til. Han slapp ikke før hun sa at hun ikke klarte å puste. Hun forklarte at barna ble vettskremte, og sprang til et familiemedlem som bodde i nærheten.

Mannen har en gang vedtatt et forelegg på 10.000 kroner for å ha tatt halsgrep på samboeren og dyttet henne slik at hun falt og slo albuen.

Besøksforbud

Etter at mannen hadde stukket av med barna, og barna var kommet tilbake, ble mannen ilagt besøksforbud i forhold til sin tidligere samboer.

Besøksforbudet ble opphevet etter åtte måneder etter kvinnens ønske.

Etter bruddet normaliserte forholdene seg og begge var innstilt på å skape en god kommunikasjon og godt samarbeid for barnas skyld. Barna skal ha «senket skuldrene» og ser nå fram til samvær med faren.

Da saken var i tingretten, understreket kvinnen at hun ikke har anmeldt mannen, og at hun var i psykisk ubalanse da hun gikk til politiet. Hun har derfor svartmalt forholdene, og framstilt tiltalte på en gal måte.

Mannen nektet straffskyld da saken var i tingretten. Han forklarte at han kanskje ikke har reagert rasjonelt bestandig, at han vedtok forelegget «for å bli ferdig med saken», og at han ikke kjente seg igjen i deler av tiltalebeslutningen mot ham.

Retten la kvinnens forklaringer for politiet og tingrett for grunn, og også legejournaler og episoden med skjerfet, som i hovedtrekk ble bekreftet av mannen. Retten fant det sterkt skjerpende at mishandlingen fant sted over så lang tid som 6-7 år, med en hyppighet på rundt en gang hver måned i flere år, og flere ganger hver måned det siste halve året. Retten la også vekt på at ved en av voldsepisodene var kvinnen høygravid, og i tillegg til vold ble hun også utsatt for verbal trakassering og drapstrusler.

Det var videre skjerpende at barna var til stede ved flere av hendelsene over en periode på rundt tre år, og at de ble svært skremt og utrygge av det de hadde opplevd. Retten utelukker ikke at både kvinnen og barna er påført psykiske skader.

Retten tilla en viss vekt i formildende retning at mishandlingen stort sett ikke førte til fysiske skader, idet mannen ikke har slått fornærmede. De fysiske skadene som ble beskrevet, må anses som legemsfornærmelser, ikke legemsbeskadigelser. Likevel har noen av dem medført smerter og behov for lege, skriver retten.

Retten la stor vekt på hensynet til barna og betydningen av at det ikke skulle skapes et for langvarig brudd i samarbeidet mellom foreldrene, og derfor ble ett år og tre måneder av straffen gjort betinget. Mannen ble også dømt til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Kvinnen ønsket ingen erstatning.

Mannen har anket dommen.