iFinnmark omtalte som første media sist fredag at den tidligere regjeringspolitikeren fra Finnmark i tingretten ble dømt til fengsel i to år for mishandling i familieforhold, hvorav ett år og tre måneder av straffen ble gjort betinget.

Mannen anket dommen fra tingretten, og ankesaken skulle etter planen starte tirsdag. Den blir det ikke noe av.

– Anken er trukket, opplyste mannens forsvarer Bjørn Philipson til Finnmark Dagblad mandag.

Helhetlig vurdering

– Vi har gjort en helhetlig vurdering, og jeg har i samråd med min klient vurdert at saken bør trekkes, sier han.

– Bakgrunnen er at man snarest mulig kan oppnå normalsituasjon som er viktig for min klient og for barna, og også samarbeidet om barna, sier Bjørn Philipson.

Advokat Gisle Loso skulle representere mannens tidligere samboer og deres felles barn som bistandsadvokat i ankesaken.

– Min klient er lettet over å slippe ny rettsrunde. Det er alltid en belastning å være i retten, sier Loso.

Over flere år

En stund etter at samboerforholdet tok slutt mellom mannen og kvinnen, oppsto det en tilspisset situasjon mellom de to, og da tok mannen med seg deres to barn uten at moren visste hvor de dro. Hun fikk ikke kontaktet med mannen på flere dager, og ble redd for hva som kunne skje med barna.

Hun kontaktet da politiet for å få hjelp til å få barna tilbake, og fortalte da politiet at hun hadde vært utsatt for vold og annen mishandling av sin samboer gjentatte ganger over 6–7 år. Hun forklarte også at hun hadde fått drapstrusler.

Mannen har en gang tidligere vedtatt et forelegg på 10.000 kroner for å ha tatt halsgrep på samboeren og dyttet henne slik at hun falt og slo albuen.
Da saken var i tingretten, sa kvinnen at hun ikke hadde anmeldt ham, og at hun var i psykisk ubalanse da hun gikk til politiet.

Mannen nektet straffskyld da saken var i tingretten. Han forklarte at han kanskje ikke har reagert rasjonelt bestandig, at han vedtok forelegget «for å bli ferdig med saken», og at han ikke kjente seg igjen i deler av tiltalebeslutningen mot ham.

Retten la kvinnens forklaringer for politiet og tingrett for grunn. Retten fant også at de hendelsene som bekreftes av legejournaler og en episode som i hovedtrekk ble bekreftet av mannen, var tilstrekkelig til domfellelse etter tiltalen om mishandling i familieforhold.

Retten la stor vekt på hensynet til barna og betydningen av at det ikke skulle skapes et for langvarig brudd i samarbeidet mellom foreldrene, og gjorde størstedelen av fengselsstraffen betinget.

Etter at anken nå er trukket, betyr det at mannen må sone ni måneder i fengsel. Han ble ikke dømt til erstatning, men må betale 10.000 kroner i saksomkostninger.