(Nordlys)

En mann i 20-årsalderen er i Senja tingrett dømt til fem måneders fengsel og til å betale 30.000 kroner i oppreisningserstatning etter en grov voldsepisode i fjor sommer.

I forbindelse med en offentlig tilstelning slo mannen en annen festdeltaker rett i bakken med et knallhardt knyttneveslag, og fortsatte med flere slag mens han lå nede. Offeret ble påført to kjevebrudd, måtte opereres og kunne ikke spise fast føde på seks uker. Også tidligere på kvelden skal han ha slått til mannen.

Følte seg truet

I retten erkjente tiltalte å ha slått ned den andre, men forklarte at han gjorde det fordi han trodde vedkommende og en kompis var ute etter å ta han, og at han følte seg truet. Tiltalte tenkte at angrep var det beste forsvar, og forklarte at han «slo det han var god for».

«Med dette mener tiltalte at han la full kraft i slaget. Tiltalte har begrunnet dette med at «man skadeskyter ikke en bjørn»», lyder det i dommen fra tingretten.

Avviste selvforsvar

Forsvarer hevdet at tiltalte handlet i selvforsvar, men retten fant ikke at det var noe som tilsa at tiltalte befant seg i en nødvergesituasjon. Ifølge politivitner hadde ikke voldsofferet noen kompiser med seg da han gikk bort til tiltalte, og han oppførte seg ikke truende. Retten utelukker ikke at offeret kan ha framsatt muntlige fornærmelser, men tillegger ikke dette stor vekt.

Retten mener allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i denne saken, da det dreier seg om omfattende voldsbruk i beruset tilstand på offentlig sted, som resulterte i alvorlig kroppsskade.