Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene, har en seksuell tiltrekning til barn. Fredag kom det fram at en mann i Finnmark er siktet for besittelse av en slik dukke.

– Vi skal i høyeste grad følge opp hva disse personene er i stand til å gjøre, sier påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

Han deler Kripos sin bekymring, men kan ikke fredag kveld fortelle hvilken paragraf mannen fra Finnmark er siktet etter.

Kripos opplyser at barna er beskyttet gjennom straffelovens paragraf 311: «Framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn». Kripos opplyser at de vil følge nøye med på hvordan dette blir vurdert av domstolen.

– Saken må kjøres fram for en domstol for å se om dette omfattes av paragraf 311. Vi skal følge opp det som gjøres andre steder. I Sør-Vest politidistrikt har de kommet hakket videre med sine saker i forhold det vi har, så vi skal følge med på resultatet der videre, sier Daae.

Daae forteller at politiet tar beslag i rubbel og bit av datautstyr og andre ting som kan være av interesse når slike saker dukker opp.

– Å bestille en slik dukke er ikke forenlig med å ha omgang med barn og ungdom, for å si det sånn, konstaterer påtalelederen.

Normaliserer barrierer

– Vi deler Kripos sin bekymring, og vi er glade for at de prioriterer disse sakene og at de tar dem på alvor, sier Thale Skybak, seksjonssleder i Redd Barna.

Redd Barna mener at dukkene, som er på størrelse med barn og framstiller barn, kan bidra til å framstille barn som sexobjekter.

– Det kan føre til at barn legitimeres som sexobjekter, sier Skybak.

– I andre saker, som med overgrepsbilder av barn på Internett, ser vi en sammenheng i at mennesker som ser mye på overgrepsbilder på internett, bryter ned barrierene for å selv begå overgrep mot barn, sier Skybak.

Redd Barna er redde for at det skal skje med dukkene også.

– Redd Barna deler Kripos sin bekymring for det økte omfanget og økt import av disse dukkene. Derfor støtter vi Kripos sitt arbeid når de tar saken på alvor.

Nå ønsker regjeringen og KrF å kriminalisere import av slike dukker.

De tre partiene varsler at de vil fremme et forslag i forbindelse med opptrappingsplanen mot vold og overgrep som ber regjeringen om å tydeliggjøre straffeloven på dette området.

– Vi ser at straffeloven ikke sier tydelig nok at det er kriminelt å importere sexdukker som ser ut som barn. Vi er bekymret over at bruken av disse dukkene øker, og for at det kan føre til flere overgrep, sier Margunn Ebbesen, medlem i justiskomiteen for Høyre.

LES OGSÅ: Finnmarking erkjente straffskyld for spredning av pornografi

(Saken fortsetter under bildet.)

Lovendring

Tolletaten oppdaget i 2016 at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn og ser at importen av sexdukker utformet som barn øker. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene.

– Jeg blir rett og slett uvel, sier Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, til NRK som først skrev om saken.

– Med en lovendring får politiet bedre mulighet til å påtale disse tilfellene. En etterforskning av slike tilfeller kan også avdekke flere lovbrudd, slik som besittelse av pornografi der barn er involvert og enda verre overgrep mot barn, sier Ulf Leirstein, medlem i justiskomiteen for Fremskrittspartiet.

Sør-Vest politidistrikt opplyser til NRK at de har fire saker til behandling. En person er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Materialet fant politiet under ransaking hos vedkommende etter mistanke om at han hadde innført en sexdukke utformet som et barn. Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Kripos mener at de som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i framtiden. Det er derfor svært viktig at disse personene oppdages, skriver Kripos.