Gå til sidens hovedinnhold

KrF vil satse på næringsveier

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjømatbedriftene alene i Troms og Finnmark skapte verdier for ca. 24 mrd i 2019. Svært få av disse bedriftene ligger langs E6. Næringsaktørene i Nord -Norge har en betydelig konkurranseulempe med høye transportkostnader og stort tidsforbruk. Det er lange avstander både internt i landsdelen og til de viktigeste eksportmarkedne i Europa. For Troms og Finnmark som ikke har jernbane, er det riks- og fylkesvegnettet som er næringslivets hovedtransportåre. Næringslivet påpeker at økt satsning på fylkesvegene er en av de viktigeste faktorene for å skape fleire arbeidsplasser i distriktene og øke verdiskapingen.

Næringstransporten begynner som oftest på en fylkesveg før den fraktes videre via stamvegnettet. Det er derfor avgjørende å tenke helhetlig strekningsstrategi, spesielt gjelder dette koblingen mellom fylkesveg og riksveg. Denne helhetlige tenkingen blir godt løftet fram i fylkeskommunene sin «Kyst til marked» strategi med transportkorridorer, hvor verdiskapingen ses i sammenhengen med transpostbehovene næringen har uavhengig av hvem som eier veien.

Ansvaret for fylkesvegene ligger hos fylkeskommunen, men vi er tydelig på at det må på plass et større nasjonalt løft. I diskusjoen om rammer fra nasjonalt hold, må en ikke glemme at partiene Ap, Sp og Sv i 2010 overførte fleire vegstrekninger til fylkeskommunen uten at det fulgte penger med. Vi er derfor veldig glad for at samferdselsminister Knut Arild Hareide på vegne av regjeringen tildeler midler til tre fylkesveg strekninger i Troms og Finnmark. Vi ser på dette som en god start, men vi forventer at samferdselsministeren til våren legger fram en Nasjonal transportplan 2022-2033 som for første gang får på plass et nasjonalt løft for fylkesvegene.

Et slikt løft for fylkesvegene vil bidra til levende lokalsamfunn med et næringsliv som kan øke verdiskapningen, som vil gi vekst i arbeidsplasser og økt bosetting.

Kommentarer til denne saken