Gå til sidens hovedinnhold

KrF bruker mest vitenskap blant partiene i tunge verdispørsmål

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enkelte forteller meg at de har hørt at KrF blander religion og politikk, jeg skal med dette vise at KrF er det partiet som bruker mest vitenskap som grunnlag for sin politikk i vanskelige verdispørsmål.

KrF blander ikke religion og politikk

Dersom vi legger vitenskap til grunn for hva vi tror at vi vet, bør vi vektlegge professor Daniel Kahnemans forskning i atferdspsykologi. Kahneman er nobelprisvinner og har synliggjort at det ikke finnes upåvirket tilstand. At det ikke finnes upåvirket tilstand betyr at vi alle til enhver tid er påvirket av noe eller noen i alle våre oppfatninger og beslutninger. Også du.

Og vi i Kristelig Folkeparti har et bevist forhold til at vi lar oss bli påvirket av kristne verdier ved at vi har Bibelen som vårt utgangspunkt for å se verden og mennesket på. Derfor er KrFs politikk påvirket av at skaperverket og menneskeverdet og nestekjærligheten har en reell verdi på grunn av et sant fordi.

Naturen har egenverdifordi den er skapt for oss. Menneskeverdet er ukrenkelig fordi vi er skapt i vår skapers bilde. Vi etterstreber idealet om å elske vår neste slik som oss selv. Disse tre overbevisningene er «religion» vi legger til grunn for mye av vår politikk.

Naturens egenverdi og KrFs politikk

I praksis betyr dette vi som er politikere i KrF opplever ansvar for å lage troverdig politikk for å ta vare på naturen vår, fordi den har en egenverdi og vi har ansvar til å overlate verden i bedre stand enn da vi overtok den. Vi vil bruke av skaperverket, men ikke misbruke eller overforbruke av det. Med dette utgangspunktet har KrF en gjennomgående klima- og miljøpolitikk som sier at vi skal gjenopprette naturinngrep, ivareta artsmangfold og gjøre det mer kostbart å forurense og mer ansvarliggjøring av aktører.

Dette kan kalles reell bærekraft når man leverer ansvaret for naturen videre til neste generasjon i bedre stand enn da man selv overtok den. Samtidig som vi skal bruke av ressursene for å tilrettelegge for trygge og meningsfulle liv for menneskene i verden.

Ukrenkelig menneskeverd og KrF

Fordi KrFs politikere er overbevist om at menneskeverdet er ukrenkelig gjennom alle livets faser, lager vi politikk som ivaretar menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt. Og vi støtter oss på vitenskap. KrF og 95 % av alle vitenskapsmenn og biologer kan vise til at livet starter ved unnfangelsen, ved dannelsen av et unikt DNA til et nytt menneske i mors liv.

Dersom vi da legger vitenskap til grunn og at menneskelivet har ulike faser, er det helt naturlig å forstå hvorfor KrF også er opptatt av fasen ufødt liv og at partiet ønsker å få på plass en egen fostervernlov for å ivareta denne fasen. En fostervernlov handler om at vi vil at politikere i alle parti må bli enige om at et foster på et tidspunkt har behov for egne rettigheter. I dette verdispørsmålet bruker KrF vitenskap for når livets første fase starter, så kan vi ha ulikt etisk ståsted om når ufødt liv skal tillegges verdi og få egne rettigheter.

Så enkelt er det, og så lite dramatisk er det.

Identitetspolitikk, vitenskap og KrF

Fordi vi etterstreber idealet om å elske vår neste slik som oss selv ønsker KrF-politikere å tilrettelegge for at alle mennesker får meningsfylte liv og skal ha frihet til å leve slik de vil. Det vi på den annen side vil motarbeide er ideer og ideologi som har til hensikt å fortrenge og tilsidesette vitenskap med ny alternativ lære. Slik som teorien om et kjønnsmangfold. Denne nye læren om å forstå kjønn på bygger ikke på vitenskap.

Kjønnsidentiteter og genvariasjoner som grunnlag for flere kjønn stammer ikke fra empiriske forskningsresultater og kan ikke kalles vitenskap. Derfor legger KrF vitenskap til grunn også i dette spørsmålet om antall kjønn, skifte av kjønn og teorien om at barn kan være født i feil kropp.

KrF mener at vitenskap også må danne grunnlaget for medisinsk behandling av barn og ungdom. Fordi vitenskapelig grunnlag mangler i dagens behandlingstilbud vedrørende kjønnsdysfori, har KrF programfestet at all irreversibel behandling knyttet til et kjønnsskifte ikke kan tillates før etter fylte 18 år, og at det må være medisinskfaglig begrunnelse for det.

Som voksen må gjerne folk la seg påvirke av hva og hvem de vil, leve som de vil med hvem de vil. Men barn som er mest påvirkelig eller suggestibel, ønsker KrF at skal lære om hva kjønn faktisk er, samtidig som barn og ungdom skal lære å respektere andres opplevelser og overbevisning. På den måten får vi trygge barn på skolen og trygge voksne i møte med nye ideer og kulturer i framtiden.

Så lite dramatisk er det å ha et verdiparti som legger til grunn at menneskeverdet er ukrenkelig i alle livets faser, at skaperverket har egenverdi og som etterstreber nestekjærlighet overfor alle.

Til å bære fram KrFs verdipolitikk står jeg som førstekandidat rotfestet og trygt. Stem på KrF du også!

Kommentarer til denne saken