Kremen av norsk pop kommer til byen: – Det er som et kinderegg

Med stort glis rundt munnen kan Roman Fredriksen og Tommy Niska presentere en plakat som inneholder kremen av norsk pop,