Jeg hadde 10. august et innlegg til debatt i FD om Banak Flyplass og smittespredning.

Påfølgende dag var FD på plass på flyplassen for å studere nærmere de omstendighetene som jeg omtalte, med en påfølgende reportasje.

Som mitt viktigste poeng: 175 passasjerer var stuet sammen i en ankomsthall som rommer om lag 150 kvadratmeter for passasjerene (+ plass for bagasjebånd samt et lite innvendig hus). Skulle man holde seg til en meters regelen, og det skal man jo, spesielt fordi dette omhandler en offentlig plass, så er det er lett å regne seg til at det er en komplett umulighet å holde en meters regelen som myndighetene har pålagt oss. Derfor beskrev jeg forholdene som en skandale i denne Korona smittetid. En skandale ved at man rett og slett legger forholdene godt til rette for spredning av Covid19.

Ansvarlige på flyplassen, stasjonssjefen (Avinor) og ansvarlig for Widerøe som har handlingen for SAS, toer sine hender og sier at slik er det nå en gang. Forholdene er slik de er og ikke noe å gjøre med. Avinor vurderer vakthold. Avinor vurderer videre flere virkemidler men vil ikke bruke de. Ennå… Kanskje til det er for sent. Avinor sier de ber folk holde avstand (det hørte ikke jeg). Men det er jo ikke større avstand enn å stå skulder ved skulder. Widerøe er mer opptatt av avgangene der det alltid oppstår køer. Men køer som løser seg opp. Og det er plass til å stå litt på siden. Jeg selv og det burde også FD være, er opptatt av problemet når man stuer 180 mennesker inn i en hall der det er plass til 50 (dersom man skal holde en meters regelen). De ansvarlige tenker ikke løsninger, gjerne slik jeg skisserte i innlegget mitt. Slik det er nå kan bare en koronasmittet person i løpet av kort tid ha smittet en betydelig del av ankomne passasjerer – som alle ved hver (fredags) ankomst må vente 30–40 minutter på bagasjen. Passasjerer som reiser videre og vil kunne bringe smitten ut i det vide Finnmark. Vi vet hvor lett smitte bærer videre, og slik kan vi da slettes ikke ha det.

For å vise at det ikke er så mange mennesker i ankomsthallen som påstått av meg (fredag 31. juli, 175 passasjerer + de som møter), viser FD et bilde fra ankomsthallen mandagen etter, der det er om lag 40 mennesker. SAS lavpriskalender viser gjennom hele sesongen å ha desidert lavere prisene på fredager, mens mandager er et til dels mye dyrere alternativ og dermed færre passasjerer (det kan ha sammenheng med avtalen med Forsvaret). Derfor er fredager langt mer belastet med passasjerer enn mandager (de to dagene i uka som SAS flyr til Lakselv)

FD bagatelliserer med bildet (fra ankomsthallen på en mandag) det faktiske problemet, og beskriver forholdene nærmest som idylliske. At forholdene langt fra er så ille slik jeg beskriver de. FD journalist godtok det han ble fortalt av de ansvarlige, uten å stille kritiske spørsmål. Tittelen på artikkelen omhandler også først og fremst avgangshallen.

Kritisk journalistikk er viktig og tar en stadig større del av livet vårt. Der henger ikke FD godt nok med.

Det finnes provisoriske løsninger som Avinor ikke vil gå inn i. Slik jeg har beskrevet, men også bruk av mer mannskap.

Avinor og Widerøe viser en ansvarsfraskrivelse som ikke kan godtas. Slik forholdene er, at man ved fulle fly stuer 180 mennesker inn i ankomsthallen og påbyr passasjerer som ikke vil gå inn i dette «rottehølet», nettopp å gjøre det. Tenk følgende sammenlikning: Man kan ha maks. 200 tilskuere på et fotballstadion som tar flere titusener. Mens det glattes over å stue 180 mennesker inne i en ankomsthall som er brøkdelen så stor som en fotballbane. . .

Forholdene omkring Covid19 er dramatiske. Jeg underretter FHI om forholdene, som uten annen løsning må stenge Banak flyplass for videre trafikk (når over 50 ankomne passasjerer) Det er altså en løsning men en så dårlig løsning. Eller man må gjeninnføre ti dagers karantene for «Søringerflyet» til Banak.

Dette er alvorlig nok til det.