Kontrollør tok EU-kontroll av eget kjøretøy. Men det er ikke lov

Jobber ikke lenger hos virksomheten. På landsbasis er det avdekket avvik på habilitetsreglene i ca. 400 tilfeller.