Konstituering av det nye fylkestinget: Reversering ikke på dagsorden

Det blir ikke gjort noe vedtak om reversering av tvangssammenslåingen når det nye fylkestinget konstitueres i Harstad mandag.