Mandag var en historisk dag da Stortinget vedtok en grunnlovsendring som anerkjenner samene som urfolk i Norge.

I sin merknad til saken har FRPs representant Carl I. Hagen sitert konspirasjonsteorier:

«Går forslaget gjennom, er det formelle grunnlaget lagt for dannelsen av nasjonalstaten ‘Sápmi’.»«Sametinget skal styre ‘Sápmi’ med en etnisk gruppe som er samisk nok til å bli godkjent».«Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hvordan det vil bli å leve og arbeide både for minoriteter og majoritetets befolkning som blir gjort til annenrangs borgere innafor grensene til det nye landet Sápmi.»

Alt dette står det nå i Stortingets sakspapirer at en borger mener.

Dette er en konspirasjonsteori som lever i beste velgående, og som fyller debattspaltene i nordnorske aviser på nesten daglig basis. Hver uke kan vi lese teorier om at Sametinget når det er styrt av Norske Samers Riksforbund (NSR) har et ønske om å etablere et territorium der bare samer har rettigheter og andre blir undertrykket.

Teorien er altså at samene vil opprette en apartheidlignende stat. «Samelandsbevegelsen» er et penere begrep som er ment å skulle uttrykke den samme teorien om at samene arbeider for en slik statsdannelse.

Påstandene er så drøye og langt fra sannheten at man ikke vet om man skal gråte eller le.

Et sentralt premiss for teorien er at samene lurer både Stortinget og Regjeringen gjennom listige strategier, og at man angivelig har politisk kontroll på styringspartiene på begge sider av det politiske spekteret. Nå blir Stortinget «lurt» til å vedta at samene er urfolk.

Disse teoriene er ikke nye, og de gjentas jevnlig i både sosiale medier og i debattflatene. Det nye er volumet av teoriene og hvilke flater de høres på. Etter Fosen-aksjonene i månedsskiftet februar/mars har debattsidene eksplodert med angrep på Sametinget og det samiske folket, og konspirasjonsteoriene har gode vekstforhold. Nå har de også nådd Stortingssalen.

Heldigvis var det voksne debattanter på jobb i Stortinget som bidro til å henge bjella på katta overfor disse teoretikerne. Takk til både Svein Harberg (H), Audun Lysbakken (SV) og Cecilie Myrseth (AP) for at dere ser at det er snakk om konspirasjonsteorier og påtalte dette i stortingsdebatten.

Man trenger ikke være historiker for å forstå at konspirasjonsteorier om minoriteter kan være farlige. I sosiale medier fremføres de gjerne i kombinasjon med grov samehets, og jo høyere på dagsorden samiske spørsmål er i samfunnet dess større rom får de.

Etter at sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kommer 1. juni forventer jeg en ny runde med backlash og storm mot det samiske folket i både sosiale medier og debattflater. Det blir en stor test for den norske offentligheten å holde tunga rett i munnen når fornorskningspolitikken og dens konsekvenser nå skal debatteres. Det kan fort bli en suppe av konspirasjonsteorier, hets og beskyldninger om identitetspolitikk, woke-kultur og kansellering.

Min klare oppfordring til hele samfunnet er at vi tar oss tid til å lytte til de historiene som kommer, og gir oss selv rom til å la sannheten synke inn. Etter at vi har fordøyd sannheten bør vi så gå over til å diskutere hva som skal til for å få til forsoning.

Gjennom hele denne debatten håper jeg at vi har voksne på vakt, slik som vi hadde i Stortinget mandag denne uken. Sånn kan vi i fellesskap bidra til forsoning og til at samiske barn og unge skånes for alvorlige konspirasjonsteorier og hets.