Konsertarrangører frykter store problemer

Av

Norske konsertarrangører frykter at også 2021 blir et vanskelig år preget av koronarestriksjoner.