Etter krigen i Ukraina har energibehovet i Europa aldri vært større. Noen partier ønsker strømstøtte mens andre vil ha makspris på strøm, inkludert Frp. Når hovedproblemet er mangel på energi i Europa hjelper det ikke med symbolsk politikk som kun vil gjør problemet verre.

Ved å konsekvensutrede LoVeSe vil man kunne åpne opp for gassrør fra Barentshavet til Sør-Norge. Noe som vil dekke en del av etterspørselen etter norsk gass i Europa. Den samme politikken som ledet de europeiske landene inn i en energikrise støttes av dagens regjering. Dagens regjering ønsker å gravlegge norsk olje og gass, noe som er det Europa etterspør mest nå. Europa trenger mer gass, ikke mindre.

Det er en feilslått klimapolitikk i Europa som har ledet til den avhengigheten av russisk gass. Den samme avhengigheten som har latt Putin tjene på invasjonen av Ukraina. Flere europeiske land har i navnet av Det grønne skiftet stengt ned flere kjernekraftverk og satset på vindmøller. Hvis ikke Norge hadde hatt olje og gass næringen er det vanskelig å se for seg hvordan Europa hadde sett ut i dag.

Det største problemet med makspris er at det insentiviserer sløsing av strøm. Da er det ikke enkeltindivider som er trusselen, men stor industri som kan etableres i Norge på grunn av den billige strømmen. Vi er nødt til å adressere hovedproblemet bak strømkrisen, ikke koste det under teppet og gjør vondt verre.

Derfor sier Fremskrittspartiets Ungdom ja til videre utvikling av norsk olje og gass. Ja til konsekvensutredning av LoVeSe og tydelig nei til symbolpolitikk. Tyskland som konsekvens av energikrisen har startet opp kullkraftverk og klimagassutslippene er på vei opp. Hvordan kan miljøbevegelsen mene at Norge skal gravlegge olje og gassindustrien når vi så tydelig ser konsekvensene av den samme politikken i dag?

FpU sier klart og tydelig: «DRILL BABY DRILL!»