Denne regjeringen har som mål å privatisere og konkurranseutsette det meste av offentlig virksomhet, også alt av transportoppdrag. Oppdragene blir tildelt selskaper som gir det prismessig gunstigste tilbudet. Målet er selvfølgelig å redusere statlige utgifter, slik at man kan finansiere skattelette til de rikeste.

Anbudsprinsippet tvinger selskaper som blir tildelt oppdragene til å knipe mest mulig inn på driftsutgiftene for å få lønnsomhet. Det er to utgiftsposter hvor det er mulig å hente noe: lavere kvalitet på tjenestetilbudet og dårligere arbeidsvilkår for de ansatte.

Et lite eksempel på hva dette kan føre til for trafikkantene i trafikkselskaper: Bussen mellom Tromsø og Alta måtte etterlate en passasjer på terminalen i Tromsø fordi han av helsemessige grunner trengte litt hjelp for å komme seg ombord på bussen. Sjåføren kunne ikke hjelpe, det var ikke hans ansvar.

Passasjerer som ikke kan komme på bussen ved egen hjelp må enten ha med seg ledsager eller bli etterlatt på holdeplassen. Buss-sjåføren kan ikke lastes, han er bare betalt for å kjøre bussen i henhold til kontrakten. Buss-selskapet kan heller ikke lastes, de får ikke betaling for å yte ekstra service.

Dette er en del av den prisen vi som kunder må betale for privatisering og konkurranseutsetting.

Det var andre tider da Finnmark Fylkesrederi og Nord-Norgebussen trafikkerte bussrutene: Da var det ekstra service da, og sjåførene hadde anstendig lønn og rause arbeidsforhold.

Skal denne regjeringen få fortsette å herje med oss i distriktene?

Alta den 9.9.20