Konkluderer med inhabilitet i Nordkapp-saken

Justisdepartementet slår fast at folkevalgte eller administrativt ansatte i en kommune, som samtidig er styremedlem i FeFo er ugilde til å behandle saker i kommunen der FeFo er part. I Nordkapp kommune har dette vært et stridsspørsmål gjennom flere år.