Kongen skal til Finnmark

TIL KARASJOK: Kong Harald skal til Karasjok 24. oktober. Her ankommer han Sametinget under åpningen av det åttende Sameting i 2017.

TIL KARASJOK: Kong Harald skal til Karasjok 24. oktober. Her ankommer han Sametinget under åpningen av det åttende Sameting i 2017. Foto:

Besøker Karasjok under den samiske språkuka.

DEL

Kong Harald skal til Karasjok 24. oktober å delta i markering av samisk språkuke.

– Det varmer mitt hjerte at nettopp Kongen var en av de første som viste interesse for vår oppfordring om å bli med på å markere samisk språkuke, og vi gleder oss stort til å få vise Kongen det arbeidet som gjøres lokalt i Karasjok for å synliggjøre og styrke samisk språk, sier sametingspresident Aili Keskitalo i en pressemelding fra Sametinget.

Under arrangementet vil kongen blant annet besøke Karasjok grunnskole, og dele ut Språkløftets språkpris. Dette er ifølge Sametinget en helt ny språkpris, hvor Sametinget ønsker å hedre aktører, næringsliv eller foreninger som bidrar til synliggjøring av samiske språk lokalt og nasjonalt.

– Samisk språk er majoritetsspråk i Karasjok, men vi synes likevel det er svært viktig å synliggjøre samisk språk både i butikker, i barnehager, i skolen og ellers i kommunen vår. Vi gleder oss til å vise Hans Majestet Kongen det arbeidet vi gjør for samisk språk i Karasjok, sier ordfører Svein Atle Somby i samme pressemelding.

Det er Sametinget som har tatt initiativ til en nasjonal samisk språkuke 21.–27. oktober. Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsing, Giellalokten, og er også en del av Sametingets markering av FNs internasjonale år for urfolksspråk – IYIL19.

Artikkeltags