Gå til sidens hovedinnhold

Krabbe-ja til Måsøy

Artikkelen er over 4 år gammel

Fiskerne i Måsøy kan juble. De får krabbekvote for fiske i Øst-Finnmark fra og med 2017. De øvrige i vestfylket må vente på utredninger. Aktivitetskravet endres ikke i år.

Torsdag la Stortingets næringskomité fram sin innstilling om fisket etter kongekrabbe, noe som også blir det endelige vedtak. Det eneste nye fra og med inneværende år er at den lange kampen til Måsøy om deltakelse i det kommersielle fisket i øst, endelig er vunnet. Denne endringen skjer uten at grensa for det kommersielle fisket flyttes vestover. Grensa blir fortsatt ved Nordkapp.

Har spådd kaos

Som kjent har blant andre Kystfiskarlaget advart kraftig mot å slippe flere til uten samtidig å flytte grensa vestover. Laget spår kaos på feltene, noe som vil ramme annet fiskeri.

Det Stortinget nå behandler, er et såkalt Dokument 8-forslag fra Frank Bakke-Jensen (H) og Oskar Grimstad (Frp) om at alle i vest skal få delta i det kommersielle fisket øst for Nordkapp uten at grensa flyttes, og at aktivitetskravet på 100.000 skal heves. Med unntak av at Måsøy slipper inn, skal det øvrige konsekvensutredes, heter det i flertallsinnstillingen. Flertallet besto av Ap, Sp, KrF, Venstre og SV. Regjeringspartiene H og Frp stemte for at Dokument 8-forslaget skulle vedtas.

Alt eller intet

Saksordfører Ingrid Heggø (Ap) sier hun har gjort flere forsøk på å få til en samlet innstilling, men H og Frp sa nei. De ville ha alt eller intet. Også det å slippe Måsøy til, stemte regjeringspartiene imot. Derimot er det en enstemmig komité som fortsatt står på prinsippet om at de som er mest plaget med krabben, skal prioriteres.

– Før vi gjør flere endringer av dagens forvaltning av kongekrabben, er det mye som må konsekvensutredes. Vi har selvsagt merket oss advarslene om at alle i vestfylket ikke kan slippes til uten at det kommersielle området utvides. Det er nærliggende å tro at det blir vanskelig å drive annet fiskeri langs kysten og i fjordene i øst hvis det kommer flere hundre nye fiskere til i et begrenset område, sier Heggø.

Også når det gjelder aktivitetskravet mener flertallet at det må konsekvensutredning til.

– I Ap mener vi at graden av krabbeplage også skal tas med i vurderingen når kvotene fastsettes. De som er mest plaget, skal få full kvote. Det er forskjell på hvor plaget man er de enkelte steder i Finnmark, sier Heggø.

Avviser påstand om manglende konsultasjon

I går uttalte hun at regjeringen ikke har hatt konsultasjon med Sametinget, noe komiteen ba spesielt om. Dette avvises av statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartememntet.

– Dette er både direkte feil og useriøst. Departementet hadde politiske konsultasjoner med Sametinget 6. desember. Konklusjonen var at de ikke ønsket at alle fiskerne i vestfylket skal slippe til i kvotefisket øst for Nordkapp. Så hadde departementet påfølgende administrative konsultasjoner 15. desember. Der signaliserte Sametinget at de ønsket å konsultere direkte med næringskomiteen, sier Berg.

Han viser til at det er et representantforslag Stortinget nå behandler, ikke et forslag fra regjeringen.

– Her forsøker Heggø å flytte ansvaret vekk fra sitt eget bord. Maken til ansvarsfraskrivelse skal man lete lenge etter. Heggø bør nok både ta seg en studie i maktfordelingsprinsippet, og en studie om konsultasjoner med Sametinget, sier Ronny Berg.

Skuffelse i Finnmark Høyre

Leder Jo Inge Hesjevik i Finnmark Høyre er både skuffet og overrasket over at moderpartiet ikke fulgte årsmøtevedtaket fra fylkespartiet i Finnmark. Kort fortalt gikk det på at alle i vest skulle slippes til, men at grensa for det kommersielle fisket samtidig ble flyttet til fylkesgrensa i vest.

– I og med at dette er en sak som nesten kun gjelder Finnmark, er det merkelig at ikke vi ble hørt, sier Hesjevik.

Utover det er han forsiktig med å uttale seg ettersom han selv er aktiv krabbefisker med kvote.

– Men som fisker kan jeg si at det er frustrerende ikke å ha bedre forutsigbarhet. Flere mistet forrige hovedsesong fordi det tok så lang tid før alt var klart. Da ba vi om at slikt ikke måtte gjenta seg, men nå skjer det samme på nytt. Det var mange som ønsket å starte krabbefisket fra nyttår, men usikkerheten rundt kvotene gjorde at de ikke tok sjansen. Da ville de fått to krabbesesonger. Det er frustrerende først å få beskjed om bare 560 krabber, så 1890. Hva det endelig blir, vet man fortsatt ikke til tross for at sesongen er godt i gang, sier Hesjevik.

 

Kongekrabbefisket

Fisket etter kongekrabbe er delt i to. I Øst-Finnmark (inkludert Nordkapp og Porsanger) kan alle registrerte fiskere bosatt i østfylket og med godkjent båt mellom 6 og 15 meter, delta i et kvoteregulert fiske. Dette omtales ofte som det kommersielle fisket. Også noen utenom østfylket har kvote som resultat av en tidligere ordning. Alle som inngår i denne ordningen, fisker i lukket gruppe. De andre i åpen, men det er ingen forskjell på kvotestørrelsen.

Hver båt, uansett størrelse, får fiske det samme kvantum. Men det er et aktivitetskrav som sier at man må fiske annen fisk for minst 100.000 kroner. Hvis man ikke klarer kravet, får man en prosentvis kvote. Annet fiske for 50.000, gir halv kvote osv.

Også sjølprodusert tørrfisk og sjølaksefisket teller med i aktivitetskravet. Dessuten kan man få en annen til å fiske med båten for å klare kravet. Det kan være hvem som helst. I det siste er blant andre flere fiskerkoner i andre yrker lokket til fiskeryrket med bakgrunn i stor krabbefortjeneste. Da kan mannen fiske med konas båt for å oppfylle kvalifiseringskravet eller aktivitetskravet. Men når krabben skal tas, må båteieren selv stå for fisket.

Vest for Nordkapp er det fritt fiske etter kongekrabbe. Der kan alle delta. Dette kalles utryddingsfisket med bakgrunn i at man ikke ønsker at krabben skal spre seg.

For tida er det stor debatt om spesielt to forhold: Bør aktivitetskavet økes, og bør også fiskere i Vest-Finnmark få delta i kvotefisket i Øst-Finnmark. Fiskeridirektoratet har, etter en høringsrunde, innstilt på at det ikke gjøres endringer i år.

Det Stortinget nå behandler, er et såkalt Dokument 8-forslag fra Frank Bakke-Jensen (H) og Oskar Grimstad (Frp) om at alle i vest skal få delta i fisket øst for Nordkapp, og at aktivitetskravet på 100.000 skal heves.

 

Kommentarer til denne saken