Gå til sidens hovedinnhold

Krabbekutt på 37 prosent

Artikkelen er over 4 år gammel

Krabbefiskerne må tåle en betydlig kutt i kvotene i 2017 sammenlignet med i fjor. Prisen til fisker ser ut til å bli ganske lik fjoråret, ifølge fiskekjøpere vi har snakket med.

Nærings- og fiskeridepartementet har mandag fastsatt endelige fartøykvoter for fartøy som kvalifiserer til å fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark.

Båter med full kvote kan ta 2820 kilo hannkrabbe mot 4560 kilo i fjor (minus 39 prosent).

I tillegg kommer 10 prosent skadet hannkrabbe og 10 prosent hokrabbe. Totalt blir det 3384 kilo i år. Det tilsvarende tallet i fjor var 5298 kilo. Da kunne det fiskes 9 prosent skadet hannkrabbe og 5 prosent hokrabbe.

Reduksjonen fra i fjor til i år er 37 prosent når man tar alt med.

Nå er Måsøy med

Dette er de endelige kvoter etter at man har tatt hensyn til at fiskerne fra Måsøy nå kan søke om kvote på lik linje med fiskerne fra Nordkapp og østover. Som kjent vedtok Stortinget dette nylig.

Seniorrådgiver Ton Ola Rudi ved Fiskeridirektoratets kontor i Vadsø opplyser at det er 66 fartøy i Måsøy som kan søke, men at det reelle tallet er en del lavere.

 – Noen har tre båter, mens man får krabbekvote kun for én. Dessuten vet vi ikke hvor mange som søker, og i hvilken grad aktivitetskravet på 100.000 er oppfylt. Vi har etter beste evne forsøkt å bake inn alt dette ved fastsettingen av båtkvotene, sier Rudi.

De som fisket annen fisk for minst 100.000 i fjor, får full kvote. Mellom 50.000 og 100.000 gir halv kvote, mellom 25.000 og 50.000 kvart kvote, mens det laveste trinnet er 10 prosents kvote for dem som fisket for under 10.000.

Ikke retildeling

Rudi legger til at fiskerne ikke kan regne med retildeling om ikke hele krabbekvota tas. En eventuell rest overføres normalt til neste år. På samme måte som overfiske må dekkes inn kommende år.

– I fjor ble kvota overfisket med 200 tonn. Dette er trukket fra på årets totalkvote, sier Rudi.

Totalkvota av hannkrabbe er 1850 tonn, det samme som i fjor. Kvota av hokrabbe er tredoblet fra 50 til 150 tonn, mens det kan fiskes 200 tonn skadet hannkrabbe i år.

Dobler turistkvota

Turistkvota er fordoblet fra 8 til 16 tonn. I en pressemelding uttaler statssekretær Ronny Berg at dette vil ha gode ringvirkninger for turistnæringen og virke posistivt for lokalsamfunnene i Finnmark.

 

Kommentarer til denne saken