Arbeiderpartiets ungdom har etter lang tid klart å få Støre å co. med på politikk som ikke hører hjemme i dagens samfunn. Fraværsgrensen skal skrotes for så å erstattes med en ny fraværsgrense, dette vil på ingen måte bli lønnsomt for hverken elever eller lærere.

Leder i Alta AUF var i går ute i media hvor hun ramset opp gode grunner til hvorfor fraværsgrensen bør fjernes. Det hun ikke tar med er at nettopp eget moderparti er grunnen til at fraværsgrensen ikke fungerer.

Les også

Gratulerer med dagen alle videregående elever i Norge

For ja, den psykiske helsen hos unge har blitt dårligere, men det å skylde på fraværsgrensen blir smålig. For hvem er det som har gjort det vanskeligere å få hjelp? Det er jo nettopp AP å co., som de siste årene har fjernet private tilbud og laget helsekøene lengre. Det holdt heller ikke der, for fritt behandlingsvalg skrotet de også.

AP og AUF som tviholder på nærskoleprinsippet, ett prinsipp som hører hjemme i 1800 og brødmangel, har ikke skjønt at det er nettopp dette som skaper forskjeller mellom de sterke å svake elevene.

Der AP og AUF stanger hodet i veggen og sitter stille i ett synkende skip har vi i FpU løsninger.

For fraværsgrensen er å stille krav, og krav er å bry seg. Det er i dag altfor mange elever som faller fra deres videregående utdanning, noe som får uheldige konsekvenser både for samfunnet å den enkelte. Vi skal derfor se på tiltak for å unngå nettopp dette, fraværsgrensen bør altså endres.

I tillegg trenger unge som sliter hjelp, fritt behandlings valg må tilbake på banen å de private skal få slippe til. På denne måten får også unge hjelp, når de trenger hjelp.

Og nærskole prinsippet, ja det er utdatert. For ønsker du å se på nordlys i Tana, eller studere musikk i Oslo så er det helt opp til deg. Fritt skolevalg i hele Norge vil gi alle like muligheter uavhengig av hvem man er.

Så til alle elever i Norge, kondolerer med ennå en ordning fra AP og AUF som vil sette enda større kjepper i hjulene for dere!