Gå til sidens hovedinnhold

«Kommunestyret vedtok enstemmig å gjøre endringer i utskriving av eiendomsskatt for Porsanger»

Artikkelen er over 1 år gammel

Ifinnmark.no har 18. mars en nyhetssak om eiendomsskatt og sonefaktoren som har blitt borte med nytt vedtak. Senterpartiets Jon Nikolaisen og TLPs Hans Magnus Thunestvedt påstår at sonefaktoren ikke har vært diskutert og vedtatt endret da kommunestyret behandlet saken i desember. Det er feil.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg forstår at mange er frustrerte over høyere eiendomsskatt etter omleggingen, men det er altså slik at kommunestyret enstemmig har vedtatt den modellen som det nå jobbes etter. Skal vi klare å opprettholde drifta i Porsanger kommune som ved inngangen til 2020, er vi avhengige av de 15,7 mill. kroner ekstra eiendomsskatten gir oss. Det handler om å gi lovpålagte tilbud i barnehage og skole, helse og omsorg, mv. Dette innlegget handler altså ikke om for eller imot eiendomsskatt, men om svar på diskusjonen om sonefaktor.

Les også

Helen fikk mer enn dobling av eiendomsskatten: – Jeg kan ikke tro at de har ment dette

I henhold til eiendomsskatteloven skal alminnelig taksering skje hvert tiende år, men ikke senere enn 3 år etter at siste alminnelige taksering skulle skjedd. Kommunestyret vedtok å 2016 å utsette retaksering til 2020. Med bakgrunn i dette måtte kommunen gjennomføre allmenn taksering i 2020. Det er vanlig at et vedtak står til et nytt er fattet, og det betyr altså at vi har et gyldig vedtak, fattet av kommunestyret 12. desember 2019.

Kommunestyret vedtok i desember enstemmig, og uten endrings- eller tilleggsforslag, å gjøre endringer i utskriving og eiendomsskatt for Porsanger kommune. Kommunedirektøren beskrev i sitt saksfremlegg tre ulike alternativer for utskriving av eiendomsskatt, og sonefaktoren er omtalt!

Kommunestyret vedtok å følge rådmannens og formannskapets innstilling: Alternativ 3 – Skatteetatens formuesgrunnlag

I skatteetatens formuesgrunnlag skal sonefaktoren være ivaretatt. I tillegg ligger det inne en reduksjonsfaktor på 30 %. Alle kan påklage vedtaket om de mener eiendomsskatten er utskrevet på feil grunnlag. Dette gjøres direkte til skatteetaten, som har en egen boligverdikalkulator lett tilgjengelig på nett.

Når jeg går inn i boligkalkulatoren og ser på verdigrunnlaget for min bolig i Seljeveien 3, er det betydelig lavere enn det jeg antar kan være markedsverdien på huset mitt og den prisen jeg håper å få dersom jeg skal selge det. Dette gjelder nok også de fleste boliger i Porsanger. Etter min oppfatning er dette den mest rettferdige måten å vurdere verdien av boligene på. Den er også enkel og rimelig å administrere, og påfører altså ikke innbyggerne våre ytterligere administrasjonskostnader.

I saken til Ifinnmark.no ble det løftet inn en sammenligning med Tana, som har sonefaktor som en del av sitt eiendomsskattevedtak. Det som ikke fremkommer i saken er at Tana og Porsanger beregner eiendomsskattesatsene ulikt. Tana har lokal taksering, og Porsanger har nå gått over til skatteetatens verdigrunnlag. Her sammenlignes altså epler med pærer.

I saksfremlegget ble også muligheten for bunnfradrag drøftet. De økonomiske konsekvensene med og uten bunnfradrag er beskrevet godt, og tallenes tale er klar. Uten bunnfradrag anslår kommunedirektøren at inntekten vil bli ca. 1 mill. mer enn med fradraget. Vi var altså gjort oppmerksom på muligheten, men valgte å ikke bruke den, da kommunestyret gjorde vedtaket, i forkant av budsjettvedtak 2020.

Personlig mener jeg for øvrig det vil være mer riktig å diskutere bunnfradrag enn sonefaktor, dersom vi skal gå inn i denne debatten senere. Porsanger har mange enslige og familier med lavinntekt, og skal vi utjevne forskjeller er dette et mer rettferdig grunnlag å gjøre det på.

Da jeg fikk spørsmål tidligere i uka, svarte jeg journalisten med forbehold, og hadde ikke mulighet på så kort varsel å få verifisert påstandene som ble løftet frem. Fokuset mitt denne uka har naturlig nok vært på håndtering av koronakrisen. Hadde jeg hatt tid til å sette meg inn i saken, hadde svaret mitt vært annerledes.

Jeg vil avslutte med å henstille kommunestyrets medlemmer å trå varsomt når denne type saker løftes inn som sannheter. Spesielt nå, i ei tid som er ekstraordinært krevende med begrensede ressurser til å kunne svare ut det som løftes frem.

Saksfremlegget i Porsanger kommune

Vedtaket:

1. Kommunestyret vedtar å følge Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger ved beregning av eiendomsskatt fra og med 2020.

2. For fritidseiendommer og næringseiendommer foretas en kontorjustering på 40 % av takstgrunnlaget.

3. Promillesatsen fastsette i budsjettvedtaket. 4. Det gjennomføres ny allmenn taksering av fritidsboliger og næringseiendommer i 2020 som gjøres gjeldende fra og med 2021.

Boligverdikalkulator hos skatteetaten

Kommentarer til denne saken