Kommuneoverlegene jobber dag og natt: – Det har vært ekstremt travelt

Kommuneoverlegene i Finnmark kåres til månedens finnmarkinger. For disse hverdagsheltene er heder og ære noe av det siste de tenker på. Hovedprioriteten er nemlig å skåne lokalbefolkningen så godt som mulig for en epidemi som rammer hele landet hardt.