Kommuneoverlegen om koronautbruddet på russisk tråler: – Svært krevende for oss å håndtere

Koronautbruddet på tråleren Obeljaj spiser opp kapasiteten hos den kommunale legevakten. Nå vil Tromsø kommune til bunns i hvem som besluttet at skipet skulle gå til Tromsø – mot kommunens ønske.