(iFinnmark/Finnmarksposten)

I august pågikk ankesaken mellom Scandic og Nordkapp kommune i Hålogaland lagmannsrett på tinghuset i Tromsø. Nå har lagmannsretten avgjort at Nordkapp kommunes vedtak fra desember 2020 er gyldig.

– Nordkapp kommune er fornøyd og lettet over dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Dommen bekrefter at Nordkapplatået er utmark, at parkeringsavgifter krever kommunalt løyve etter friluftslovens § 14 og at Nordkapp kommune gjorde et gyldig vedtak 16. desember 2021.

– Når kommunen i framtiden skal behandle saker om avgifter for bruk av friluftsområder, vil dommen være et svært viktig beslutningsgrunnlag. Kommunen avstår fra videre uttalelser til det er avklart om Scandic vil anke dommen, sier ordføreren i pressemeldingen.

Overfor Finnmarksposten kan Ole-Martin Jensen, advokat for Nordkapp kommune, si seg fornøyd, men ikke overrasket, over dommen:

– Dommen er veldig fersk, så jeg har ikke fått studert den veldig enda. Men det jeg kan se er at den gir det jeg vil kalle en ganske knusende seier til kommunen. Vi har fått medhold på alt vi prosederte på. Jeg føler dommen er i samsvar med det regelverket og forskriftene sier. Jeg må få berømme lagmannsretten for en god, grundig og presis begrunnelse.

Scandic advokat, Ole Christian Borge, kan fredag ikke kommentere saken.

Finansdirektør Snorre Moe sier følgende:

- Vi har mottatt dommen og vil nå bruke tid på å sette oss inn i den. Utover det har vi i dag ingen kommentarer.

Dommen fra lagmannsretten er enstemmig

1. Anken forkastes.

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Scandic Hotels AS til Nordkapp kommune 970 950 – nihundreogsyttitusennihundreogfemti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.

3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Scandic Hotels AS til Staten v/ Klima- og miljødepartementet 262 092 – tohundreogsekstitotusenognittito – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.