Kommunen nektet å etterfølge krav i nærmere et halvt år: – Her fungerer ikke loven

Vadsø kommune varslet om å trekke skjenkebevillingen fra et utested i kommunen, men ønsket ikke å gi iFinnmark innsyn i saken. Nå har den ligget til behandling hos Fylkesmannen i syv måneder. Innsynsekspert mener loven kan være brutt.