Kommunen er blakk – nå ryker skolen i distriktet

Råd­mann i Pors­an­ger kom­mu­ne, Ben­te Larssen, la i dag frem sin an­be­fa­ling til bud­sjett. Der slapp hun bom­ben al­le­re­de fra star­ten.