Arnar Vuolab Jørgensen gikk til sak mot kommunen i sak om mobbing, og ble nylig tilkjent 1.013.510 kroner i erstatning etter ha vunnet fram.

– Det har vært en stor belastning både for han og hans familie. Det er en veldig stor lettelse å bli ferdig med saken, og å få en dom i sin favør, sa Arnars advokat, Arvid Kjærvik, om dommen 7. juni.

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Karasjok å anke tingrettsdommen.

«Kommunestyret anker dommer fra Indre-Finnmark tingrett videre til lagmannsretten. Kommunestyret vurderer det slik at det er flere forhold i dommen som kan gi grunnlag til anke. Det vises særlig til at retten har uttrykt tvil knyttet til sin konklusjon», heter det i det ferske vedtaket.

Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby (Ap), vil ikke uttale seg detaljert om avgjørelsen, men sier at avstemningen var offentlig og at resultatet ble 10–9. Stemmegiverne var veldig delt om saken, og saken som gikk bak lukkede dører, ble altså avgjort en stemme.

– Det har vært en vanskelig sak. Kommunestyret har bestem at det er en del tvil i tingrettsdommen som gjør at man ønsker å prøve den for lagmannsretten, sier han.

iFinnmark har ikke lykkes å få en kommentar fra Arnars advokat, Arvid Kjærvik, torsdag kveld.