Mæland har endret forskriften

Monica Mæland.

Monica Mæland.

Artikkelen er over 1 år gammel

– Jeg er glad for at Troms og Finnmark endelig skal samles og begynne på det viktige arbeidet, sier Mæland.

DEL

Troms og Finnmark fylkeskommuner har bedt departementet endre sammensetningen av fellesnemnda, slik at begge fylkene får like mange representanter. – Jeg er glad for at Troms og Finnmark endelig skal samles og begynne på det viktige arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en uttalelse.

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen av de to fylkeskommunene. Første møtet i fellesnemnda holdes i Tromsø 17. desember kl. 11:00 i fylkeshuset i Troms. 

– Jeg ønsker å imøtekomme Troms og Finnmarks ønsker. Fellesnemnda er fylkeskommunenes eget organ, og når nå begge parter er enige om veien videre, mener jeg det er riktig å legge til rette for at arbeidet kan starte opp på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift som erstatter forskriften av 21. juni.

I den nye forskriften står det at fellesnemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms og 19 medlemmer fra Finnmark.

– I tillegg har jeg på eget initiativ endret forskriftens § 3 slik at fylkeskommunene sammen kan vedta endringer i fellesnemndas arbeidsoppgaver og fullmakter. Nå er det opp til fylkeskommunene selv å ta styring og ansvar over arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen, sier Mæland.

Artikkeltags