Her må du bruke ferge, påstår departementet

FERGEFRITT: Selv om strekningen fra Hammerfest til Vadsø til de grader er fergefri, påstår Kommunal- og moderniseringsdepartementet det motsatte. Kartillustrasjon: Tor Kjetil Kristoffersen

FERGEFRITT: Selv om strekningen fra Hammerfest til Vadsø til de grader er fergefri, påstår Kommunal- og moderniseringsdepartementet det motsatte. Kartillustrasjon: Tor Kjetil Kristoffersen

Artikkelen er over 3 år gammel

De utreder reformer som får store konsekvenser for folk, men lokalkunnskap er det heller dårlig med. Visste du at man må bruke ferge for å kjøre fra Hammerfest til Vadsø?

DEL

Stortingsproposisjon 84 S (2016-2017) «Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå», det man mer kortfattet kan kalle Regionreformen, er tidvis både fornøyelig og betenkelig lesning. Følgende står blant annet å lese:

«Eit par døme kan ytterlegare illustrere reiseavstandane: frå Hammerfest i Vest-Finnmark til Vadsø i aust tek det vel 6 timar å køyre (420 km), medan det tek om lag 4 timar og 30 minutt å køyre frå Kvænangen i Sør-Troms til Tromsø (310 km). Begge strekningane krev bruk av ferje.»

Dobbel feil

Dette er feil for begge strekningene. Ingen av dem krever bruk av ferge. iFinnmark har bedt om kommentar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Derfra har vi fått et kort svar fra ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu.

Det er som følger:

«Disse feilene i proposisjonen er beklagelige. Her har kvalitetssikringen sviktet. Kvænangen er forbyttet med Kvæfjord i Sør-Troms i avsnittet. Ved en beklagelig feil ble det også feilinformert om behovet for ferge. Disse feilene har likevel ikke konsekvenser for konklusjonene i proposisjonen.»

Man trenger heller ikke ferge for å kjøre fra Kvæfjord til Tromsø. Hvis man da ikke ønsker en tur på sjøen.

Ingen fergeplaner

Leder Geir Ove Bakken i hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune velger å se formidlende på feilene.

– Alle kan gjøre feil, men i 2017 virker slike feil unødvendige. Det er lett å kvalitetssikre på internett. Jeg kan i hvert fall berolige alle med at vi ikke har tenkt å legge inn noen fergesamband på strekningen Hammerfest-Vadsø, sier Bakken.

Han er mer opptatt av det som mangler av finnmarksprosjekt i Nasjonal Transportplan.

– Kanskje er det på grunn av korrekturfeil at fiskerihavner og veier er borte? Departementet får ta en grundig sjekk, sier Bakken lettere spøkefullt.

Artikkeltags