Gå til sidens hovedinnhold

Kommentarene fra Bufetat føyer seg inn i rekken av ansvarsfraskrivelser

Ove Solsvik, regiontillitsvalgt i Fellesorganisasjonen svarer på et innlegg fra Bente Wistven, kommunikasjonssjef i Bufetat.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg registrerer at det er en meningsutveksling mellom Bufetat region nord og virksomhetstillitsvalgte i FO og Fagforbundet. Kommentarene fra Bufetat føyer seg inn i rekken av ansvarsfraskrivelse som har ledet oss inn i den vanskelige og fra vår side uønskede situasjonen som vi befinner oss i dag, hvor institusjonen uten saklig grunn er besluttet nedlagt og alle arbeidstakere inkludert undertegnede har fått varsel om oppsigelse.

LES OGSÅ: Forsvarlighet i barnevernet

Jeg regner med at de virksomhetstillitsvalgte i FO og Fagforbundet kommer til å selv besvare Bufetats kommentarer, men ettersom det også er knyttet kommentarer til de lokale og regionale tillitsvalgte føler jeg behov for å kommentere enkelte punkter i Bufetats fremstilling.

1. Samarbeid med tillitsvalgte. Jeg registrerer at det fra arbeidsgivers side forsøkes å skape et bilde om at regionstillitsvalgte har vært med i prosessen med å finne leder til institusjonen. Det er i og for seg riktig at vi har et løpende konstruktivt samarbeid på enkelt saker. Men når det gjelder nedleggelsen av Vadsø ungdomssenter og prosessen som har ledet frem til Bufetats beslutning så har arbeidsgiver utelatt de tillitsvalgte på flere vesentlige steg i prosessen. Herunder nevnes spesielt ansettelse av ny midlertidig leder høsten 2019, manglende oppfølging i tilknytning til varslingssaker fra tillitsmannsapparatet og påfølgende prosess med aktuelle kandidater identifisert av rekrutteringsbyrå.

2.. VG-oppslag. Jeg registrerer at Bufetat sier at vi ikke driver tilsettingsprosesser etter oppslag i VG. Denne påstanden underbygger to av mine tidligere poenger.

For det første er det faktum at 28 personer henvendte seg til meg etter nevnte reportasje kun egnet for å underbygge at det ikke var gjort en god nok jobb med å finne kvalifiserte kandidater. Bufetat går seg her vill i konteksten av reportasjen heller enn det som de har hevdet var hovedpoenget å finne ny leder for Vadsø ungdomssenter. Dersom et oppslag i VG var det som skulle til å finne leder så burde kanskje Bufetat ha tatt tilsvarende grep. Er ikke det å skape den nødvendige publisitet rundt stillingsannonser en helt sentral del av enhver ansettelsesprosess? Kanskje spesielt dersom man i etterkant tar så katastrofale grep som a legge ned Vadsø Ungdomssenter, nettopp som et resultat av den mislykkete rekruteringen?

For det annet, denne fraværende viljen til å tenke annerledes og å gjøre det nødvendige for å finne en ny leder og takle kvalitetsproblemene det opplyses om, kommer igjen til uttrykk ved at de ikke visste noen interesse for de kandidater som ble fremsendt til Bufetat etter nevnte reportasje.

Dette underbygges vel også greit av Wistvens sleivete kommentar som synes å indikere at en slik rekrutteringsprosess gjennom landets største avvis kanskje var under deres verdighet?

Er ikke poenget å finne en god kandidat?

Hvorfor utlyste man ikke i et mer omfattende format?

Hvorfor utlyste man ikke stillingen offentlig mer enn en gang (den ble kun forlenget – ikke utlyst på nytt eller i andre fora)?

Hvorfor ble fagforeningen utelatt fra de intervjuer som ble holdt med de kandidater som ble identifisert av rekrutteringsbyrået?

Vi har hele tiden sett antydninger til at disse uttalte begrunnelsene (som legalt sett nok er usaklige i alle fall) nok kun er konstruert for å avlede bakenforliggende årsaker som Aarskog muligens er inne på.

Sannheten er vel at Bufetat ikke har tatt det nødvendige eierskapet til hverken kvalitetsproblemene eller ansettelsesprosessen, og dette kommer i og for seg frem i innlegget. Det er synd at dette nå får så store konsekvenser for Vadsø Ungdomssenter, de ansatte, Vadsø og ikke minst for de ungdommene og oppgavene som vi har forvaltet.

Kommentarer til denne saken