Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar til artikkel i «Finnmarken» angående Levi Jensen`s besøk i Vadsø

Viser til «Finnmarkens» artikkel av 14.06.21 angående Levi Jensen`s  besøk i Vadsø.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alt i overskrifta karakteriseres han som kontroversiell. Jeg synes bakgrunnen for å skrive det hviler på et veldig spinkelt grunnlag. Jeg har fulgt med Jensen gjennom andre medier, TV og aviser over lengre tid, og det ser ut for at jeg har mer kjennskap til hans virksomhet og ståsted på Bibelens grunn enn det som kommer til uttrykk i artikkelen.

Levi Jensen har som kall å arbeide blant barn og unge. Hans arbeidsmåte er oppsøkende og oppfordrende, ikke påtvingende. Og fremfor alt, budskapet han bærer frem står helt og holdent på Bibelens grunn.

Jensen arbeider blant barn og unge på lik linje med arbeidere i alle organisasjoner som vil fremme det gode budskapet, evangeliet, som Jesus ba alle de som tror på Han som Herre og Frelser gå ut med.

(Matt. 28, 18-20.)

I de første linjene står det at Jensen går ut etter barn. På bildet tatt i Kirkenes ser jeg personer for det meste fra ca. 14 årsalderen og oppover. Det er tydelig at ordet «barn» brukes i negativ hensikt.

Vi i Finnmark Indremisjon, og i kristne organisasjoner over hele landet for øvrig, driver også barne- og ungdomsarbeid. Målet med det er at de må komme til tro på Jesus, og for at de som tror må bli styrket i troen. Vi bruker også aktiviteter av forskjellig art som sikkert ville få slik kritikk som Maria Losoa Pettersen uttrykker i artikkelen.

Levi Jensen`s måte å formidle det bibelske budskapet på reises det også kritikk mot. Men som i mange avisartikler jeg har lest av samme slag, så er det i realiteten budskapet som formidles man vil kneble/stoppe. Jeg har kjennskap til andre organisasjoner som har personer med oppgave å drive oppsøkende virksomhet for å spre evangeliet etter sine personlige måter. Disse kan også virke spesielle.

Jeg ser av artikkelen at Jensen blir tillagt meninger som ikke er hans, de er usanne. Det gjelder setningen «blant annet har han uttalt at homofile og muslimer må bli frelst.» Bibelen lærer at alle som forlater denne verden og ikke har troen på Jesus som Herre og Frelser, går fortapt. (2. Tess. 1, 8–9. og Joh. 1, 12). Bibelen lærer også at den som lever forsettlig i synd, ikke skal arve Guds rike. (1. Kor. 6, 9-10.)

Men det er en annen sannhet som er like stor: Det finnes ingen synd som er så stor at Jesus ikke kan forlate den når man av hjertet ber om tilgivelse for den.

Til slutt vil jeg ta med det som Hilde Troli påpeker, nemlig bruken av «bilder og videoer som deles på sosiale medier, noe som kan være ulovlig» når det gjøres uten samtykke. Her skal foreldre til personer under 18 år gi sitt samtykke til offentliggjøring i sosiale medier.

Angående dette har politiet allerede gjort en jobb iflg. Finnmarken og bedt Jensen slette bilder og videoer av personer som kan gjenkjennes.

Kommentarer til denne saken