Kom hjem fra reise – testet positivt

Ved­kom­men­de had­de vært på rei­se før hen fikk på­vist ko­ro­na­smit­te.