Samlet leverte Amedia-avisene i Finnmark et resultat på 4.804.648 kroner i 2018.

Økte inntektene

Finnmark Dagblad kan notere seg for topplinjevekst. Driftsinntektene gikk opp fra 32.847.033 til 32.874.470 kroner.

Driftsresultatet endte på 2.688.380 kroner, og årsresultatet på 2.312.070 kroner i AS Finnmark Dagblad.

Det er en kraftig resultatforbedring fra året før. Driftsresultatet i 2017 endte på 1.190.563 kroner.

Sterkt også i Finnmarken

Driftsresultatet i Dagbladet Finnmarken AS ble på 1.894.777 i 2018. Driftsinntektene gikk noe ned, fra 24.993.568 til 23.887.729 kroner, i hovedsak på grunn av fall i annonseinntektene.

 

Årsresultatet endte på 1.548.222 kroner i Finnmarken, litt ned fra 2017 da resultatet endte på 1.859.647 kroner.

Økte opplagsinntektene

For Amedias minste avis i Finnmark, Finnmarksposten, økte også inntektene betraktelig.

Driftsinntektene gikk frem fra 2.227.554 til 2.798.137, og driftsresultatet er kraftig forbedret og endte på 221.491, mot -201.767 året før.

Det skyldes i all hovedsak sterk økning i antall abonnenter.

Legges merke til

Økonomidirektør Anne Edholm i Amedia region nord, sier de sterke resultatene i Finnmark er blitt lagt merke til i konsernet.

– Utviklingen i selskapene i Finnmark den siste tiden, har vært strålende, sier økonomidirektøren. Hun trekker særlig frem økningen i inntekter fra 2017 til 2018 i Finnmark Dagblad og Finnmarksposten som meget gode prestasjoner.

– Avisene i Finnmark har lyktes godt med utviklingen i antall abonnenter, og hatt kraftig økning de siste årene. Samtidig holder annonseinntektene seg godt, og det har ført til de gode økonomiske resultatene, sier hun.

Edholm sier selskapene i Finnmark har fått anerkjennelse også på nasjonalt nivå.

– I Amedia-konsernet er tilbakemeldingene at resultatene i Finnmark legges merke til, og det har også vært en del av vurderingen da iFinnmark ble kåret til årets mediehus i konsernet, sier hun.

Fornøyd

Daglig leder Arne Reginiussen er også svært tilfreds med utviklingen.

– Gledelig nok gikk både opplagsinntekter og annonseinntekter frem i både Finnmarksposten og Finnmark Dagblad. I Finnmarken har vi hatt en utfordrende situasjon i markedsavdelingen med en del vakanser i 2018, derfor gikk annonseinntektene noe ned der, mens opplagsinntektene øker som i de andre avisene. Det er stadig flere som abonnerer på de produktene vi tilbyr, og økonomisk er det gjort en fantastisk snuoperasjon de siste årene, man skal ikke langt tilbake før vi hadde millionunderskudd. Det skyldes målrettet og hard jobbing hver eneste dag, sier Reginiussen.

– Mørke skyer

Han kan også rapportere om en meget god start på 2019.

– Den gode utviklingen fortsetter, og det jobbes godt. De mørke skyene i horisonten er det regjeringen som står for, gjennom planlagt rasering av postordningen. Der ligger det en betydelig inntektsrisiko for våre aviser, sier Reginiussen.