Klinikksjefen på akutten: Slik redder de liv selv om veier er stengt, og båt og fly står stille

– Hvis man ikke får transportert pasientene, så er det selvfølgelig frustrerende, sier Jørgen Nilsen, klinikksjef for Finnmark sykehuset.