Kjøpmann Ben har merket økt salg: – 200.000 kroner mer i uka, mest på melk og rulletobakk

Koronaviruset har ført til at landegrensa mellom Norge og Finland i nord er blitt stengt. Det har ført til endret handlemønster flere steder.