Alf Helge Jensen

Lensmann og «bønholder» i den læstadianske menigheten

DEL 6: Einar Ingilæ er både lensmann i Kjøllefjord og med i den læstadianske menigheten. – Jeg kan ikke se at min relasjon til et trossamfunn skal sette et helt lensmannskontor i inhabilitet, sier Ingilæ.
Publisert