Politiet oppretter egen etterforskningsgruppe som skal se på Kjøllefjord-sakene

BER OFRE TA KONTAKT: Påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

BER OFRE TA KONTAKT: Påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi er avhengige av at overgrepsofrene som vil forklare seg til politiet, tar kontakt med oss. Vi ønsker å snakke med dem, sier påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt. Nå er det ikke lenger Kjøllefjord lensmannskontor som skal håndtere sakene.

DEL

Påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt sier at et par ofre har tatt kontakt med ham etter at iFinnmark publiserte «Kjøllefjord-saken». (Se lenke til alle delene i dokumentaren nederst i artikkelen.)

– De ønsker å fortelle oss sin historie, og det vil vi etterkomme, sier Daae.

Det er Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (Fefe) som skal se på sakene. Innenfor denne enheten er politiet i gang med å opprette en egen gruppe som skal se på «Kjøllefjord-sakene».

– Dette er en enhet som skal ta de tyngre sakene i distriktet, og her har vi godt erfarne etterforskere med god kompetanse. Vi er nå i gang med å rigge en organisasjon innenfor Fefe til å håndtere overgrepssakene som dukker opp i kjølvannet av denne saken, sier Daae, som regner med at denne enheten vil være operativ like over jul.

LES OGSÅ: Kriseteam satt i beredskap etter «Kjøllefjord-saken»

Ber ofre ta kontakt

– Vi tar kontakt med de fornærmede som har vært i kontakt med meg så langt. Vi starter der, så ser vi hva vi gjør videre. Fefe kommer til å ta kontakt med dem etter jul, sier Daae.

Han understreker at politiet nå er avhengig av at de som vil forklare seg til politiet, tar kontakt med ham. Politiet skal også opprette et kontaktpunkt for ofre.

– Vi er avhengige av at overgrepsofrene som vil forklare seg til politiet, tar kontakt med oss. Hvis det er flere som har et behov for å snakke med oss, så ber vi dem ta kontakt. Vi ønsker å snakke med dem. Deretter må vi se på om det er grunnlag for å iverksette etterforskning eller ikke. Vi skal ta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Daae har tidligere uttalt at politiet ikke ser bort ifra at det kan være flere som er utsatt for overgrep, som ikke har snakket med politiet.

Han opplyser om at politiet vet av ett offer, bortsett fra dem som allerede har tatt kontakt.

LES OGSÅ: Fagenheten snur: Skal ta hensyn til at det er en belastning for ofrene at den overgrepsdømte bor i nærmiljøet

Etterforsker nye forhold

Daae er klar på at det kan være noen forhold om er foreldet, og at straffen mot overgriperen ikke vil bli påvirket av ytterligere etterforskning.

– Men til tross for dette vil vi ta imot forklaringene deres og få det inn i systemet. Deretter må vi ta stilling til om vi skal iverksette etterforskning.

Daae sier at politiet ikke vil gjenoppta den tidligere saken, men etterforske nye forhold som nå er framkommet.

– Den saken som ble etterforsket den gang, er avsluttet, sier Daae, og henviser til saken på midten av 90-tallet, som endte i dom mot overgriperen.

– Det vi nå snakker om, er nye forhold som ikke har vært kjent for oss tidligere, personer som ikke ble tatt med i saken.

iFinnmark har tidligere omtalt at minst to av ofrene har fått voldsoffererstatning som følge av overgrepene, uten at det finnes politietterforskning på dette.

LES OGSÅ: – Jeg har aldri opplevd en slik lukkethet som jeg gjorde i Kjøllefjord. Det gir meg grøsninger

Må få tid

Tidligere denne uka, uttalte det ene offeret, «Carl», at han vil ha en beklagelse for måten politiet har håndtert overgrepssaken på, men at denne må komme etter at politiet har kartlagt hva de faktiske forhold er, og omfanget av saken. «Dersom det kommer en beklagelse nå, betyr ikke det noe som helst. For de vet ennå ikke hva de beklager», sa «Carl».

– Det er vel riktig, sier Morten Daae.

– Jeg tror også det blir feil å gå ut nå og beklage hvordan vi gjorde ting på 90-tallet. Vi har allerede sagt at vi etterforsker slike saker annerledes i dag. Jeg tenker at vi må se på hva vi nå får oversikt over, så får vi ta ting etter hvert. Hvis det er et behov for at politiet beklager, gjør vi det. Men nå må vi først få tid til å se på hva det er vi snakker om. Fornærmede vi ikke har snakket med, må ta kontakt med oss. Hvis ikke blir det vanskelig å få oversikt over omfanget av overgrepsofre, sier Daae.

LES OGSÅ: Kommunepsykologen tror det er mange ofre de ikke vet om. Men nå vil rådmannen legge ned tjenesten: – Ofrene har trosset redsel og skam, nå må de få hjelp fort

LES HELE DOKUMENTAREN:

Artikkeltags