Kjells jakt på den store hvite trane fikk en uventet slutt

Kjell fant fuglen, men det var ikke en stor hvit trane. Ser du hvilken fugleart det er? Den er en sjelden gjest i disse trakter.