Gå til sidens hovedinnhold

– Kjære statsminister for Finland, vi er dypt bekymret

Artikkelen er over 1 år gammel

Kjære Innenriksminister for Finland Kirkenes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Kirkenes By)

Denne uken har Finland vedtatt nye regler for grensepassering mellom Finland og Norge. Det er tatt noe hensyn til den særstilling som gjelder de fleste grensekommunene i Nord, slik at hverdagslivet her kan opprettholdes med både handel, arbeid og familiekontakt. Sør-Varanger kommune er dypt bekymret for at de tiltak som er iverksatt ikke rammer likt for grensekommunene samt at det er kun gis mulighet for generell grensepassering for en liten den av befolkningen i kommunen. Vi ber derfor om at dette gjøres om, og at hele Sør-Varanger kommune inngår i særordningene for grensekommunene.

Vi har i vår sett at mangel på samarbeid, og dialog, mellom Norge og Finland rammer grensekommunene ekstra hardt. Og vi vil derfor be om at den finske og den norske regjering går sammen om å finne gode tiltak og ordninger som tar hensyn til de nære bånd mellom folk i nord, og sikrer livet og samfunnene i grenseområdene mellom Finland og Norge. De nære bånd og samarbeidet over grensene gjelder ikke bare grensebygda Neiden. Både skoltesamer og finsk-norske familier bor i hele vår vidstrakte kommune, og for Bugøynes, eller Pikku Suomi, har den stengte grensa rammet ekstra hardt. Vi ber derfor om at retten til grensepassering mellom Finland og Norge skal gjelde hele Sør-Varanger kommune.

Covid-19, og alle tiltak for å hindre smittespredning, er krevende for oss alle. Vi i Sør-Varanger kommune respekterer fullt ut at det må være slik. Både Norge og Finland har jo også klart å holde smittespredningen lav gjennom det første halve året.

Sør-Varanger kommune er smittefri, og det har vi vært over lengre tid. Dette kommer av at vi prioriterer smittevern og kampen mot Covid-19, med utstrakt bruk av både personell og økonomiske ressurser i dette arbeidet. Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset har stort fokus på Covid-19, og gode stasjoner og rutiner for testing av mennesker med forkjølelsessymptomer. Gjennom vårt arbeid er vår kommune blitt en foregangskommune og et nasjonalt eksempel på hvordan smittevern skal bygges opp.

Sør-Varanger kommune er i en særstilling i Norge, med grense både mot Russland og Finland. I dag er det ingen åpen grense mellom Russland og Norge. Grensa er i utgangspunktet stengt, det åpnes kun for varetransport, personaltransport til båter og liknende. I tillegg bygges det nå opp et eget, nasjonalt testsenter på norsk side av grensa mellom Russland og Norge. Dette vil bli et symboltungt testsenter som vil markedsføres nasjonalt som et eksempel til etterlevelse.

Ved havna i Kirkenes er det en del internasjonal trafikk. Der ligger også russiske skip, slik at de kan foreta mannskapsbytter og liknende. Dette området er avstengt, og ikke åpent for alminnelig ferdsel.

Det er landlovsnekt for mannskapene, slik at smitteoverføring ikke skal kunne skje. Gjennom århundrer har folket i Nord vandret over grensene, og levd i en sameksistens med både familiebånd, næringsliv og kultur som er knyttet tett sammen også i hverdagen. Mange mennesker bor på den ene siden av grensa, og har sitt arbeid på den andre. Familiebånd krysser grensene i mange familier. Butikkene i Nââtâmô er nærbutikken for mange mennesker i Sør-Varanger kommune, og svømmehall, sykehus og handelspark i Sør-Varanger er viktige for befolkningen i Enare kommune.

Det pågår også et sportslig samarbeid innen idrett hvor spesielt ishockey med egen liga på tvers av grensene og hvor blant annet Ivalo har en spiller fra Sør-Varanger som passerer grensa flere ganger i uka. Med de regler som er iverksatt fra dags dato av finske myndighet vil slik aktivitet rammes hardt.

Når Finland og Norge utarbeider generelle regler for kontakt mellom landene, rammer det våre kommuner, Sør-Varanger kommune og Enare kommune hardt. Derfor er vi glad for at det gjennomføres spesielle regler for grensekommunene, men er som skrevet overrasket at det vil gi mulighet for grensepassering for en liten del av kommunens innbyggere. Vi ber om at disse særreglene for Sør-Varanger revurderes slik at hele Sør-Varanger inkluderes med mulighet for grensepassering.

Vi imøteser deres svar med et godt håp og med en vilje om et inkluderende og utviklende samarbeid

Kommentarer til denne saken