Undertegnede har tidligere forsøkt å få kontakt med deg også i form av åpent brev. Men du har ikke funnet meg verdig å svare. Med utgangspunkt i min artikkel 20/12-19 gjentar jeg i dette brevet en sterk anmodning om at ekstratiltakene forlenges til påske. Dette med bakgrunn i grundig dokumentasjon i de beredskapsmeldingene som LAT HF sender ut på nettstedet luftambulanse.no. Hadde da oppdatert tilgjengeligheten 1/12 - 19/12-19

I min artikkel fastslår jeg at operatørselskapet Babcock ikke har oppfylt kontrakten om ambulanseflyenes tilgjengelighet en eneste måned fra 1/7-19 da selskapet overtok.

Jeg har i dag innhentet beredskapsrapporten fra desember 2019 som viser betydelig forverrelse av beredskapssvikten på tross av at LAT og Babcock i løpet av desember 2019 har forsøkt innsatt et mangfold av ekstratiltak slik som opp til 3 ekstra jetfly, flere Beech fly og Forsvarets Bell helikopter i Øst-Finnmark. På det meste har det vært en flyflåte opp til 14 fly. Det er nå mer edruelighet for å avgrense ressursbruken til det som har betydning for beredskapssvikten. Et ubrukt jetfly til stor beredskapskostnad er ingen tjent med. Beredskapssvikten har rammet alle oppdragstyper. Vi som er i distrikt rammes når primæroppdragene for alvorlige tilstander forsinkes med flere timer grunnet manglende tilgjengelighet på fly. Men manglende avvikling av livsviktige sekundæroppdrag mellom sykehusene rammer også sterkt våre felles pasienter.

Etter at flere krisesituasjoner er noe dempet opprettholdes følgende tiltak :

1 jetfly med base i Tromsø. I julen står dette flyet på Gardemoen.

1 ekstra Beech med base i Alta. Bare langbane fordi Svensk besetning ikke er sertifisert for kortbane.

Når dette flyet 27/12-19 ble satt inn for Alta 1 i 12 timer kunne bare langbane benyttes

Alta 2 har hatt store beredskapsavbrudd fra 21/12-19 til det ble satt på bakken uten reserveflydekning fra 25/12 - 28/12 Da besluttet man at ekstraflyet gikk inn som Alta 2 som etter dette ikke kan lande på kortbane slik som f.eks. Altas lokalsykehus Hammerfest har.

Ekstraflyet er da brukt til reserveflydekning for Alta 2 foreløpig til 2/1-20, ubestemt tid?

Den mest pålitelige og livsviktige ekstraressursen er Bell helikopter. Fra starten av beredskapen i november er det gjennomført 34 oppdrag hvorav flere har vært udiskutabelt livreddende. I tillegg til et optimalt tilbud ved tidskritiske tilstander har helikopteret avlastet Kirkenes for oppdrag med høyeste hastegrad.

Jeg legger nå frem resultatet av beredskapstilgjengelighet fra desember som er det dårligste resultatet siden overgangskaoset roet seg i august 2019. På tross av ekstraressursene er beredskapen nedadgående og jeg gjentar mitt utsagn til Høie:

Det er galskap å trappe ned ekstratiltakene som LAT gjentok at de skulle gjøre senest 20/12-19.

Tilgjengelighet desember 2019 for Nord Norge:

Kirkenes 85,27 %

Alta 1 ; 89,81 %

Alta 2 ; 67,63%

Tromsø 80,73 %

Bodø 84,87%

Brønnøysund 86,49 %

Nord Norge 83,82%

Kontraktens krav er at hver flyenhet ikke kan utmeldes mer enn 12 timer for besetning og 12 timer for teknisk. For Alta 2 dagfly er maks. Utmelding 6 + 6 timer.

Her er beskrevet antall timer utmeldt i desember 2019 (fritekst)

Tilgjengelighet desember måned inkludert alle typer utmeldinger

Kirkenes har vært ute i 109 timer og 36 minutter, dette fordeler seg på 5:15 timer teknisk, 10:48 timer duty, 88:25 timer besetning og 5:08 timer annet

Alta 1 har vært ute i 75 timer og 50 minutter i perioden, dette fordeler seg på 11:10 timer duty, 64:40 timer besetning.

Alta 2 har vært ute i 120 timer og 25 minutter, dette fordeler seg på 50:50 timer teknisk, 6:30 timer duty, 57:45 timer besetning og 5:20 timer annet

Tromsø har vært ute i 143 timer og 20 minutter, dette fordeler seg på 138:55 timer teknisk, 2 timer duty, 2:25 timer besetning

Bodø har vært ute i 112 timer og 35 minutter, dette fordeler seg på 69:38 timer teknisk, 11:52 timer duty, 18:15 timer besetning og 12:50 timer annet.

Brønnøysund har vært ute i 100 timer og 30 minutter, dette fordeler seg på 25:10 timer teknisk, 12:20 timer duty, 24:45 timer besetning og 38:15 timer annet.

Helseminister Bent Høie jeg vil gi deg et velment råd nå. Dette bygger jeg både på forskning og erfaringskompetanse i tjenesten i 35 år hvorav 18 år som medisinsk leder av Altabasen. Der hadde vi et spesielt fokus på sammenhengen mellom tilgjengelighet og risikoen For forsinkelse av oppdrag. Dette for å kunne forebygge at død eller alvorlig helseskade skulle inntreffe.

Tro meg hvis du avvikler ekstratiltakene som planlagt gir du deg inn på en stor risiko for at din beslutning vil kunne skade pasienter for livet. Du er faktisk i den situasjonen som en lege i legevakt. Vi vurderer fortløpende om vi skal innlegge eller ikke, benytte høy, middels eller lav hastegrad. Bedømme om tilstanden er tidskritisk og må få prioiritet før andre. Det eneste rådet i denne kampens hete fra deg er at vi må »vurdere om bruk av ambulansefly er nødvendig».

Men det gjør vi hele tiden og vi må leve med noen usikkerheter. Når det går på liv og helseskade har vi ingen skrupler ; vi gjør det som er best for pasienten. Jeg kjenner flere leger som av forskjellige grunner har valgt feil og må leve med både helsetilsynets klagebehandling og den ødeleggende erkjennelsen om at varig invaliditet eller endog død kunne vært unngått. Vi kan ikke gjøre mer enn det beste vi kan. Og det gjelder også for helseministere. Så kommer spørsmålene:

Vil du med bakgrunn i faglige tilrådinger forlenge eller avslutte ekstratiltakene i en livsviktig tjeneste som har en dokumentert beredskapssvikt ?

Vil du ta imot rådet om å forlenge ekstratiltakene inkludert Bell helikopteret til minst 15/4-20 ?

Vil du så snart som mulig sette i gang en rask utredning med tanke på en permanent helikopterbase i Kirkenes ?

Vil du med tanke på Altas tilgang til akutt kirurgi og fødetilbud la Altabasen få 2 fly med 12 timers beredskap i tillegg til 24 timers flyet?

Vil du anskaffe et ekstra jetfly i tjenesten med base i Tromsø ?

Livsviktige sykehusoverføringer øker både grunnet ny kompetanse og oppgaven med å flytte pasienten til riktig nivå i behandlingskjeden.

Med håp om raskt svar denne gang.

Mvh Jan Eggesvik