11. september 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Men det er også kirkevalg, noe som mange medlemmer i Den norske kirke overser. Over hele landet er det klart for nye menighetsråd som skal styre sitt sokn og nye medlemmer i Kirkemøtet skal ta beslutninger om kirkens framtid.

Den sentrale kirken og den lokale menighet er ofte fjern fra vår hverdag. Den er for de mest aktive-kirkens a-medlemmer.

Kirken i lokalmiljøet er bærebjelken i folkekirken. Men det er ikke spennende nok å sitte menighetsrådet. Det må tenkes nytt og utradisjonelt om rådenes arbeid, og sognepresten må akseptere at det er medlemmer som har et annet teologisk grunnsyn enn henne. Det må være naturlig at lokalmenighetene er en del i nærmiljøet og engasjerer seg i lokalt. Og menighetsrådene må stå fritt i sitt arbeid. Og de bør ha ulik profil i Kautokeino og Nesseby. For det er viktig å lytte til medlemmene lokalt. Alle menigheter behøver ikke å gjøre alt på samme måte. Men de må ha tapt sitt hjerte til evangeliet. Har de det, vil menighetslivet være preget av mangfold og engasjere ikke bare enkelte medlemmer, men nesten hele lokalmiljøet.

Tiden er overmoden for en kirke med nærhet til grasrota og det som rører seg i befolkningen. Jeg håper det er mange som ikke er særlig aktive i kirken, som ønsker å fornye kirken. Det har de anledning til ved dette valget.

Mange finnmarkinger blir framover spurt om de kan tenke seg å være listekandidater til menighetsrådet. De fleste takker nei. For det er så mye som er viktigere! Og kanskje føler de seg ikke kristen nok, hva nå det måtte bety? Men kanskje burde flere som regner deg som b- medlem si ja til å stille som listekandidat? For mange steder sliter de med å få fylt listen med kandidater som er glad i kirken. Stiller du og blir valgt kan du være med å bestemme hva slags kirke du ønsker, en menighet for de spesielt interesserte eller en som er åpen for alle og er opptatt av å tenke nytt!

For en levende folkekirke lokalt må kunne forarge. Hvis den ikke gjør det, må noe vare galt. Tømmermannssønnen fra Nazireiret provoserte eliten til stadighet. Skal dagens kirke være troverdig, må den gjøre det samme, både sentralt og lokalt!