Den historiske boka Hvem var hvor – Kirkenes 1956skal lanseres på biblioteket i Kirkenes onsdag 2. august, og vil deretter være til salgs under årets Kirkenesdager.

– Boka er et resultat av vår kollektive hukommelse, koblet opp mot min visjon om å lage en sammenstilling over hvem og hva som holdt til hvor, skriver Wollmann i en e-post.

Her finner du alt om Kirkenesdagene

– Utallige kirkenesfolk, både fastboende og utflyttede, har bidratt med opplysninger om nærmere 4000 personer, objekter og annet – for å lage en så korrekt oversikt som mulig, fortsetter Wollmann.

Vertikalfoto for de ulike gatene og bydelene vises fra både 1946, 1956, 1963 og 1974, slik at utviklingen fra branntomter til et nokså velfungerende industrisamfunn kommer klart frem.

– Totalen gir et unikt bildeinnblikk i hva vi reiste oss fra – og alt sør-varangersamfunnet fikk til, sier Wollmann.